Pārgudrais kosmopolīts Ķīlis atkal palaidis latviešus indējošo gāzes devu. Te Delfi atreferētais:
«Viņaprāt, ir jādiskutē par “nācijas pašportretu”, kas līdz šim sakņojies 19. gadsimta priekšstatos par latviešiem kā par zemniekiem, taču šobrīd, mūsdienu datorizētajā pasaulē, lauksaimniecība ir tikai neliela daļa no Latvijas ražošanas un ekonomikas. Viņš klāstīja, ka priekšstatu par “Straumēnu” latviešiem varētu nomainīt ideja par pilsoniskumu – lojalitāti valstij, atbildību, iesaistīšanos dažādas aktivitātēs.»

Ķīlis dzen ķīli pakaļā, uz kuras pats sēž…

Latviešu vairums kopš padomju okupācijas pavisam nav aizrāvušies “tikai ar Straumēniem”. Daudzi par tiem joprojām neko nezina. 20 gadus LV izglītības sistēma reformēta tā, ka bērni un jaunieši pat vajadzīgā ideālisma minimumu no eposa “Straumēni” nesaņem. Jā, Imants Ziedonis tā nosauca šo Virzas darbu – eposs par mājām.

Lai Ķīlis labāk uzķīlē kādu konservatīvāku nācijas izdzīvošanas modeli, nevis kastrē jau to, ko komunisti un viņu pēcteči pēcatmodas laikā gana izkastrējuši.

Un lai mans skolasbiedrs, draugs ārsts, muzicēšanas kolēģis Zatleru Valdis nemēģina ieskalot kādam, ka viņam rūp latviešu tautas nākotne. Kamēr viņa komandā būs iedzīts Ķīlis, visu labo ideju laivā būs milzu internacionālā liberāltotalitārisma sūce.