Īsts sapnis – sarkanbaltsarkana varavīksne pār vienkāršu lauku sētu.

Visu Latvijai

Nāku no klaušu mežiem,
No dainu un piena pļavām -
Nolikt visu, kas bijis,
Pie kājām, Latvija, tavām.

Nāku ar savu tautu
No pagātnes tumšajām gravām -
Nolikt visu, kas bijis,
Pie kājām, Latvija, tavām.

Nāku, lai mostamies brīvi
No naida un gļēvuma skavām -
Nolikt visu, kas bijis,
Pie kājām, Latvija, tavām.

Nāku, lai nemirtu sveši
Viens otram un sapnim savam -
Lai noliktu visu, kas bijis,
Pie kājām, Latvija, tavām.

Nāku, lai saulītē celtu
Savas Tēvzemes godu.
Mīlestību un sevi
Visu Latvijai dodu.

Kaspars Dimiters
11.jūlijs 2009