Liberālajās Krievijas aprindās pelta un nicināta, pareizticīgā krievu psiholoģe – dabisku ģimeņu, dabiskas bērnības, dabiskas cilvēcības sargātāja no visa pretdabiskā – Irina Medvedeva par piedzīvoto Skandināvijā vakar tiešajā ēterā dalījās ar saviem kristiešu klausītājiem tīmekļa raidstacijā “Radoņež”. Visiem, kas no Ēlertes vai Kalnietes mutes atskanošos jēdzienus “rietumu vērtības” saista ar morāli, ļoti iesaku noklausīties Medvedevas liecību, kas vienkārši un skaidri parāda, ka cilvēka mūžīgajām dvēselēm būtiskākās lietas mums vistuvāko rietumu pusē ar morāli tradicionālajā izpratnē sen vairs nav saistāmas.

Protams, ja vēlamies, lai arī Latvija kļūtu par miesai ērtu Sodomu vai komfortablu elli, balsojiet vien par šo minēto dāmu u.c. viņu klana sodomītu aizstāvjiem, kuru apvienības nosaukumā vārds “vienotība” nozīmē vien to, ka viņi visi ir vienojušies tieši ar šiem amorālajiem izdzimteņiem, kas likumu līmenī Skandināvijā legalizējuši sodomiju un šim perversiju līmenim līdzīgas deviācijas.

Ja ellei sevi un savu bērnus vēl novēlēt nevēlaties, pirms upurēt savu balsi lētticīgo un neko nesajēdzošo vēlētāju urnās samesto lapiņu haosam, no sirds padomājiet. Ja sirds no sāpēm vai vienaldzības jau pārvērtusies akmenī, tad vismaz padomājiet ar galvu – par tautu, kultūru, morāli, tradīcijām, no kā visi esam te saradušies un brīnumainā kārtā turpinām pa mazītiņam vēl rasties.

Psiholoģe Irina Medvedeva par piedzīvoto Zviedrijā un Dānijā