18.novembra lāpu gājiens pulcēja tūkstošus… jaunu cilvēku!!!

Paldies Jānim Iesalniekam par šo videoliecību.

Lāpu gājiena FOTOGALERIJA.

www.blogs.krustaskola.lv