Paldies portālam TAUTAS FORUMS par šī latviski titrētā video aktualizēšanu.
TF portāls par informēšanu sakarā ar filmas tulkojumu latviešu valodā 
Okami
un Akuukis, kas ir TF foruma lietotāju niki.
Klikšķini un lūko.

www.blogs.krustaskola.lv