BRAIN CANDY, transfer/watercolor for “Feeding the Diabetic Brain”,
Research/Penn State, May 2004

BRAIN CANDY

• • •

• • •


• • •

• • •šovakar man kāds sabiedriski aktīvs draugs,
kas aizvakar paviesojās “papardes zieda”
jauno ambīciju prezentācijas pasākumā,
atrakstīja vienu jautājumu:
Kaspar, kā tu pāris teikumos formulētu, kas ir tikumība?

pāris teikumu man parasti nav (:  zemāk atbildes vēstule.

tikumību nu nekādi nevar formulēt nodalīti no svētuma jēdziena. tās pamatā taču ir mūsu līdzināšanās Kristum. tikumus uzskaitījuši gan Kristus, gan apustuļi. protams, arī vecās derības bauslība.

tikumi ir viss, kas liekams pretstatā netikumiem. netikumus iespējams formulēt, ja cilvēks apzinās, kas ir grēks. grēka atziņu atkal dod tikai svētuma kritērijs jeb Evaņģēlijs, Kristus un Viņa sekotāju dzīves piemēri.

lai pieaugtu tikumībā, ir jābūt kādai personai, kam tu centies līdzināties. sākumā tā var būt tava māte, tēvs vai vecmāmiņa, taču pieaugot tu saprotu, ka vēlies augstākas autoritātes. pirmajiem soļiem varbūt pietiek ar kādu tikumības varoni cilvēka ādā, taču, ejot dziļāk, līdzināties cilvēkam ir par maz un tu saproti, ka Vienīgais, Kam līdzināties, ir Dievs Jēzū Kristū. tā ir taisnība arī tāpēc, ka Pats Dievs Kristū dod spēku un svētību kļūt labākam, svētākam.

tikumība bez ticības ir nedzīva. kā ticība bez darbiem. nevar taču būt ļoti ticīgs, taču tai pat laikā ļoti slinks, laisks, nolaidīgs, paviršs u.tml. arī mīlēt, piedot, atturēties, nepārkāpt laulību, nedzert nevar taču, nīstot, nepiedodot, rijot, maukojoties, pļēgurojot u.tml.

pat tie, kas apzinās, kas ir tikumi, apliecina, ka bez īpaša spēka vai svētības tos iemiesot darbos ir neiespējami vai ļoti grūti. pats zinu, ko nozīmē kaut nedaudz palaisties un ļauties savām izjūtām, vēlmēm. šķietami mazu grēku dēļ Dieva svētība novēršas un seko neizbēgama katastrofa – lieli grēki.

no tā izriet, ka nosaukt virkni tikumu būs kā saucējam saukt tuksnesī. kādu ceļinieku vai kamieli varbūt sasauksim, taču vai tiem līdzās būs Kristus, kas viņiem dos spēku negrēkot, nedarīt ļaunu, nedzīvot pēc Sodomas un Gomoras deviantu satversmes.

«Святой Максим Исповедник: “Будем подражать непрестанно Его пути, пламенному стремлению, великодушию воздержания, святыне рассудительности, благородству терпения, величйю мира (miera), сочувствию сострадания, невозмутимой кротости, жару ревности, нелицемерной любви, высоте смиренномудрия, простоте нестяжания, мужеству, благородству, милости”.»

valstī, kas savā satversmē nebalstās uz Dieva atklāsmes Jēzū Kristū, nav iespējams nopietni, autoritatīvi saistoši definēt, kas ir tikumība. tas, ko gribam šeit ieraudzīt tu un es, tie ir tās mācības augļi, kurus šai pasaules daļai gribas baudīt aizvien mazāk. kā zini “pat izredzētie tiks pievilti”.

ja dzīvība kā Dieva dvaša nav svēta, ja dvēsele nav nemirstīga, ja nav svētlaimīgās cerības paradīzē būt kopā ar Dievu, ja mīlestības Avots nav Dievs, kas svētī cilvēku savienību – ģimeni, mīlestību, tad cilvēcisko argumentu plāns ir impotents. nekam taču nav atskaites punkta, kritēriju. viss izplūst – dzimumu nozīme un jēga, dzīvības un nāves jēga, slimību un vecuma kā ciešanu panešanas un dzīves ceļa krusta jēga. viss kļūst relatīvs. par pietiekami “taisnīgu” motīvu kļūst iegansts otru nogalināt tik tāpēc, ka viņam ir pārtika, no kuras varētu paēst arī tu. mierīgi var nogalināt veselas civilizācijas naftas dēļ, lai citām civilizācijām būtu iespēja turpināt dzīvot ierastajā labklājībā u.tml. bez mūžīgā jeb metafiziskā atskaites punkta tā būs tikai mūsu labā griba. neticīgajiem un klajiem perversiju propagandētājiem priekšstati par tikumību nekad nebūs tādi paši, kā tev un man.

«Следуя истине Божественного Откровения, святые отцы рассматривают добродетель в ее отношении к вечному благу и в тесной связи с идеей спасения человека. В святоотеческую мысль добродетель вошла как понятие, означающее определенное и устойчивое расположение души в ее стремлении к истинному и вечному благу, как ценность, имеющая свое метафизическое основание в Боге и находящаяся в прямой зависимости от Его благодати и любви.»

«Добродетель имеет своим корнем святыню души, некое сокровенное и потаенное достояние, обретаемое личностью как неотъемлемая от нее и ни с чем не сравнимая ценность. Но в развитии каждой отдельной добродетели человек ориентируется на данные, которые поставляют ему вера, христианское миросозерцание и весь неисчерпаемый в своей полноте нравственный и духовный опыт Церкви.»

tikumi savā starpā ir saistīti un viens otrā sakņojas, kā tādā svētā ķēdītē, kurā katrs viens posms atkarīgs no cita. tā piemēram lūgšana sakņojas mīlestībā, mīlestība priekā, prieks atturīgā pieticībā, pieticība pazemības apskaidrotā gudrībā, šāda gudrība kalpošanā, kalpošana cerībā, cerība ticībā, ticība paklausībā, paklausība vienkāršībā. Līdzīgi saistīti ir arī netikumi, piemēram, naids ar ātrsirdību, ātrsirdība ar lepnību, lepnība ar godkārību, godkārība ar neticību, neticība ar cietsirdību, cietsirdība ar bezrūpību, bezrūpība ar palaišanos slinkumā, slinkums ar nolaidību, nolaidība ar grūtsirdību, grūtsirdība ar nepacietību, nepacietība ar saldkaislību u.tml.

«Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.» (Gal.5:22).

«Ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki, ne vīriešu piegulētāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva valstību.» (1.Kor.6:9.10)

pāri visam, protams, Mat.5., 6., 7., kur ir visa kristiešu tikumības esence.

vai pietiks ar to, ka bez bibliska vai evaņģēliska pamata tu pieprasīsi, lai skolās, līdzās “papardes zieda” dzimumfašismam un tolerancei pret sodomiju vai malakiju māca, ka laulātajiem jābūt uzticīgiem, ka aborts ir noziegums, ka jāmīl arī ienaidnieks, ka dzert ir slikti, ka vīriešu piegulēšana ir slikti? kā to visu dabūt par spēcīgu un nesatricināmu pamatu, lai mīlestību pret ienaidniekiem priekšā un pakaļā valkājošie dežūrkristieši nebrēkātu, ka mums ienaidnieki jāmīl – jāmīl pederasti, prostitūtas, izvirtuļi, narkomāni, pašnāvnieki, mātes, kas slepkavo u.tml., šo “mīlestību” apliecinot pasīvā tolerancē pret šiem netikumiem, pieļaujot to akceptēšanu cilvēktiesību un valsts likumu līmenī? uz tādu ienaidnieku mīlestību Kristus neaicināja. viņš mīlēja prostitūtas tā, ka tās atgriezās no grēkiem. viņš mīlēja farizejus tā, ka lamāja tos par odžu dzimumu un nobalsinātiem kapiem. viņš mīlēja tirgoņus tā, ka izdzina tos no lūgšanu nama. viņš mīlēja jeruzālemiešu tā, ka pateica tieši: te akmens uz akmens nepaliks. nekādas tolerances. dinamiska, pasauli pārveidojoša, grēku atmaskojoša mīlestība. bez falša sentimenta un liekulīgas cilvēku netikumiem izdabāšanas. arī nemitīgā gatavībā savu pārliecību apliecināt ar mocekļa nāvi, nepretojoties, pat lūdzoties pie krusta, lai Dievs piedod slepkavām un to atbalstītājiem tautā, jo viņi nezina, ko viņi dara. un nezina tāpēc, ka ir aģitācijas, “papardes zieda” un citu cilvēknīšanas ļaunuma ziedu smārda izplatītāju upuri.

vai sekulāri ateistiskā valsts sistēmā ir iespējams definēt jēdzienu “tikumība”? es domāju, ka nē. par to, kamēr vēl iespējams, kristieši vai labticīgi Dainu tikumības sekotāji var pacīnīties, taču likumu un skolu programmu līmenī tas jau ir gandrīz neiespējami. JO – tad vispirms ir jāmaina valsts pamatlikums, satversme, kurā, līdzīgi, kā savienoto valstu konstitūcijas tēvu versijā viss bija būvēts uz bibliskiem tikumības un atbilīdības motīviem. un mūsu pusē neiespējami tas ir tāpēc, ka skolotāju jaunā paaudze jau ir ar papardes ziediem galvās un citās vietās.

mūsu valsts 18 gados pierādīja, ka proletariāta diktatūras bezdievību iespējams pārvērst bezdievīga kapitālisma diktatūrā, kas jau nograutos tautas tikumības pamatus nogrāva vēl neatgriezeniski dziļāk. visa valsts sistēma visas šīs divas dekādes darbojās kā pašmāju tautiešu mafijas karteļu noziedzīgu darījumu realizācijas zona. nu noziedzīgā sistēmas inerce turpinās jau primitīvas noziedzības līmenī, kuras apjomi nežēlīgi strauji pieaug. kā tādā laikmetā nosargāt un vēl valstiski formulēt tikumību, nezinu. manuprāt, tikai ar ieročiem rokās. protams, protams, tikai ar apustuļa pāvila pieminētajiem “Dieva ieročiem”…

jāpalasa sv.augustīna doktrīnas par svēto karu (:

kaspars

www.blogs.krustaskola.lv