Bieži nenākas lasīt “brīvāka putna dziesmu”. Aiz cieņas pret Aigara atspirdzinoši lasāmo vaļību, publicēju arī viņa vīzijas turpinājumu.
Aigars_Bruvelis

Kas es esmu (kas esi tu)

Tāpat kā automobiļiem ir dažādi „brendi”, arī kolektīvismam ir vairāki zīmoli, no kuriem atpazīstamākie ir komunisms, fašisms, kapitālisms, sociālisms, totalitārisms un demokrātija. Kolektīvisms balstās uz pieņēmumu, ka viena vai vairākas personas vai to intereses ir upurējamas sabiedrības „lielāka labuma” vārdā. Upurējamas? Sabiedrība? Kas ir sabiedrība? Sabiedrība, tās daļa jeb cilvēku grupa ir abstrakcija, iztēles rezultāts – tā ir īsta fikcija. Faktiski tās nav – realitātē ir daudz dzīvu un brīvu cilvēku. Ja „lielāka labuma” saņēmējs ir neesoša abstrakcija, nevis cilvēks, tad tikai melis var to dēvēt par „Lielāko labumu”. Cik ērts ir šis meļu izgudrojums, jo 51% cilvēku var pieņemt lēmumu, ka 49% vai 1% cilvēku ir traucēklis un, ka no tiem ir „jātiek vaļā” vai arī tie ir likvidējami! Ģeniāli.

Kolektīvisms ir izdevīgs sabiedrības viedokļu veidotājiem, sabiedrības un uzvedības inženieriem un citiem pēc ietekmes tīkojošiem cilvēkiem (piemēram, politiķiem), jo ir jāpārliecina vai jāuzpērk tikai puse no sabiedrības. Kā atpazīt kolektīvisma pārņemto? Daži piemēri, ko saka tāds cilvēks:

–        „kad valdība beidzot tiks ar šo visu galā”

–        „ir jābūt likumam, kas šo lietu sakārto un novērš”

Individuālisms ir izvēles brīvība, jo es esmu atbildīgs par sevi un pasauli sev apkārt, un man ir iespēja izvēlēties brīvprātīgi, piemēram:

–        atmaksāt vai nē starptautiskās mafijas kredītu, kuru neesmu ņēmis;

–        aizvērt skolu, kurā iet mans bērns vai skolot viņu mājās vai privātskolā;

–        aizvērt slimnīcas vai rūpēties pašam par savu veselību;

–        celt „gaisa pili” vai izzāģēt mežus, vai strādāt pie tā, lai reāli uzlabotu savu un citu cilvēku ikdienu.

Reiz satiku patiesu, retu un, saprotams, sirsnīgu individuālistu, kurš uzsākot sarunu lepodamies uzreiz atklāja:

„Es te esmu galvenais, es te visu kontrolēju, es atbildu uz visiem telefona zvaniem un pieņemu visus lēmumus.”

Vai tu saki to pašu par savu sevi? Par savu ģimeni? Par savu pilsētu? Par Latviju? Par Zemeslodi?

Vai tu jūties, redzi un saproti sevi kā daļu no visa? Ja pieņemam, ka tu esi daļa no cilvēces, sabiedrības, pasaules un milzīgā Visuma, tad tu esi pilnvērtīgs Visa pārstāvis. Tu pārstāvi Visu, līdz ar to tu personīgi esi pilnībā atbildīgs par Visu:

-         par molekulām, kas tev kalpo, un, kuras pirms tavas piedzimšanas bija daļa no Visa kaut kur citur un pēc nāves būs daļa no Visa (cita);

-         par ģenētisko kodu, tavā ķermenī, kurš, šūnu ieskauts, satur sarežģītu un miljardiem gadu vecu informāciju par dzīvību – vai atceries? Tavs ķermenis sākās ar vienu šūnu!

-         par enerģiju tevī, kuras izpausmes ir arī Saule, Mēness, Zeme un viss Visums;

-         par mīlestību, kuru tu, cilvēka veidolā esam, esi privileģēts gan saņemt, gan dot;

-         par brīvu gribu, jo mīlestība ir iespējama tikai brīvprātīgā veidā. Kā zināms – mīlēt ar varu nepiespiedīsi.

Tu pats nosaki savu likteni – tev nav jāpakļaujas citu viedoklim, spiedienam, kārdinājumam, varmācībai vai kolektīvam neprātam, kas saucas „es jau neko, kas tad es”. Šo mantru atkārto miljoniem cilvēku dien’ no dienas . Ir cilvēki, kas aizstāv savus pāri darītājus līdz tādai galējībai, ka mirst par tiem, gan ejot karā, gan, depresijas mākti, veicot upurēšanas rituālu „lielākam labumam” – izdara pašnāvību.

Tu neesi bite (bite = būt = esam = es, tu) lielā bišu saimē (saime = Saeima = ievēlētie), kas nes dzeltenu (dzeltenu = zeltainu = zeltu) medutiņu, kuru dravnieks (saimnieks = Saim(e)nieks = Saeima = ievēlētie) novāc, un atstāj tik daudz, lai paliek izdzīvošanai.

Vai tu esi bite, kas labi uzvedas it padevīgi un čakli (č-akli = akli)? Vai tā ir nejaušība, ka Angļu valodā uzvesties, darboties un strādāt ir behave, kas sadalās divos vārdos be-have = bee-hive = behive, kas nozīmē bišu strops?

Aigars Brūvelis

www.blogs.krutstaskola.lv