mamma_skolnieceManai mammai šogad 21.augustā paliktu 80 gadi.
Kopš pērnā oktobra nu klāt jāskaita arī mūžības laiks.
Tātad, jubileja kā dzīves šajā, tā viņā pusē.
Viņai mūžība atnesa mieru. Lai kādi šie laiki,
vēl pirms jubilejas paguvām radīt
viņas piemiņas monumenta skici.
Mūsu sens draugs un dziļāko domu biedrs
armēņu tēlnieks Grairs Avetjans

šobrīd jau pabeidz maketa iedzīvināšanu mālā.
Publicēju dažas fotogrāfijas,
kas palīdzēs iztēloties nākotnē iecerēto
monumentu Pokrova kapsētā
(Aplūkot zemāk).

Vijas Artmanes kapa vieta 2009

Vijas Artmanes monumenta makets - Grairs Avetjans

Vijas Artmanes monumenta makets - Grairs Avetjans