latvija_musuLai labāk saprastu manu zemāk rakstīto tekstu, pirms tam būtu jāiepazīstas ar E.Barkāna rakstu “Baušļi, kurus pārkāpj baznīca” (ŠEIT).  Savējo esmu audis kā atbildes reakciju minētā autora nekompetencei un seklajai pieejai, kritizējot tradicionālo baznīcu.

Cilvēkiem, kas no baznīcu dzīves stāv tālu vai arī tajā plunčājušies sekli, šādas “barkanogrammas” norīsies ar zibenīgu klunkšķi kā glumas austeres. Barkāna rakstā kā “galviņas” attēls vēl iederētos varavīksnes karodziņš, lai vienkāršam lasītājam vienkāršāk uztvert neslēpto prosodomītisko gānīšanās bāzi.

Latvija ir ES valsts ar vissmagāko recesiju. Kāpēc tieši LV ir tā degradēta Eirokopienas ierindā? Kādā Youtubē izvietotajā klipā, kas reklamē Pasaules Praidu 2012 Londonā, kā vienīgā “tumsonīgā” un sodomītiem visnepakļāvīgākā “NoPride state” (valsts) minēta Latvija – viena vienīgā! (skat ŠĪ KLIPA apm. 1:40 min.). Arī par nacionālisma augsto temperatūru tieši LV tiek gānīta gan no Krievijas, gan Eiroūnijas kosmopolītu puses, lai gan te neviens nesit nedz krievus, nedz wīkendos britu plikpaurainos latvju zelteņu jātniekus.

Bijušie kompartijas biedri 18 gadus cītīgi rukājuši, lai līdz pamatiem nograutu kā materiālo, tā morālo Latvijas pašnoteikšanos, tomēr tautas sirdsapziņas diktēto instinktīvo konservatīvismu līdz galam degradēt nav izdevies. Kā sodu par to esam izpelnījušies nostāties Eiropas finanšu problēmu melnā topa virsotnē. SVF “ierubītā” diktatūra budžeta giljotinēšanā prātīgākajiem skaidri liecina, ka tiek aktivizēts iedarbīgākais līdzeklis, proti, reāla nabadzība, lai izmisumā iedzītos “tumsoņus” piespiestu pakļauties LV sodomizācijai un nacionālās identitātes mugurkaula pilnīgai salaušanai.

E.Barkāna pārmetumi baznīcai, ka tā ietupusi konservatīvisma “vismelnākajā kaktā”, no kura “tumsas” tā degradē “harizmātiskus”, “brīvdomīgus”, “homoseksuālus”, “dzērumā stūrējošu” garīdzniekus, tradicionālam un zinošam kristietim nolasās ar līdzjūtību pret autora analfabētismu. Autors aplami norāda, ka ticīgo dzīve bija iekonservēta tikai padomju laikā un ka tāpēc baznīca nespēja sekot līdzi “laikmeta garam”. Konservatīvisms baznīcai raksturīgs vismaz 2000 gadu garumā. Ja mēs pārstātu mazgāt zobus vai mazgāties paši, ļoti viegli iedomāties, kā mainītos mūsu ķermenim tuvā atmosfēra un šādam ķermenim tuvo cilvēku attieksme. Mazgāt zobus un mazgāties vispār arī ir konservatīvisms jeb tādas tradīcijas glabāšana-konservēšana, kas rūpējas, lai izplatītos smarža, nevis smaka.

Sektu producenti savus “laikmeta gara” shēmojumus producē, atbilstoši vai nu hiperkonservatīvisma, vai savas mānijas nožēlot atsacījušos grēcinieku pieprasījumam. Hiperkonservatīvisms sašķēla LV luterāņus. “Laikmeta gars”, kas ar klēra intīmajiem skandāliem jau nospārdījis ASV katoļus, nu grib uzbrukt arī Konstantinopoles patriarhāta jurisdikcijas zonas ortodoksiem. Somijas vilks avju drēbēs garīdznieks Johanness Karhusāri organizēja konferenci “Vīrišķīgi ir sekot mīlestības likumam”, kur tika apspriests banālais un ideoloģiskais jautājums par sex-minoritāšu atklātu dalību baznīcas rituālos. Provokatīvās konferences programma paredzēja dienu sākt ar dievkalpojumu, pēc kura tūdaļ doties uz saunu…

Atgādināšu austrumu Baznīcas tēvu sargātās ticības nostāju šajā jautājumā. Sv.Bazilijs Lielais savā 7. un 62.noteikumā saka: “Pretdabiskas darbības ar vīriešu dzimuma pārstāvi veikušajam un to nožēlojušajam, jātiek sodītam ar atbilstošām epitīmijām uz 15 gadiem, un tikai pēc tam tas ir cienīgs atjaunot kopību (sakramentālo).”  Sv.Jānis Zeltamute raksta: “Slepkava atrauj dvēseli miesai, bet šis reizē ar miesu maitā arī dvēseli. Lai kādu grēku arī nenosauktu, neviens nebūs salīdzināms ar šo noziegumu.” (Ioan.Chrysost.In Rom.4.2)

Baznīca ir vieta grēciniekiem – tiem, kas cīnās ar savām vājībām, atkarībām, nepasludinot tās par normu, neanulējot un savām mānijām izdabājoši neinterpretējot Svēto Rakstu patiesības. Sodomīti ļoti labi zina, ka Levītu grāmatā (2.Moz.20:13) stāv rakstīts: “Ja vīrs guļ kopā ar vīru, kā tikai mēdz gulēt ar sievu, tad tie abi ir izdarījuši negantību, tiem abiem ir mirtin jāmirst.” Sodomītiem nesanāks arī “atmazgāties” ar Jaunās Derības valkāšanu, jo Jēzus attiecībā arī uz šo tekstu un to saturošajiem Rakstiem sacīja: “Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi Es jums saku: tiekāms debess un zeme zudīs, nezudīs neviena ne vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek.” (Mat.5:17,18) Un lai arī sodomiju šodien pieņemts nesodīt, tiešāku vai netiešāku “nāvessodu” ar to saistījušie ļaudis piedzīvo aizvien nežēlīgāk. Jo legālāka kļūst sodomītu “izredzētība”, jo paātrinātāk iet bojā Rietumu civilizācija.

Šim pašam “laikmeta garam” pieder arī eitanāzijas atbalstītāji un bērnu nogalinātāji, kas nu jau cīnās par tiesībām mazuļus nogalināt tūlīt pēc piedzimšanas. Šo viedokli aizstāv pat akadēmiskās elites pārstāvji Pīters Singers un Džons Hariss (OK to kill babies after they’re born, Adviser sparks infanticide debate). Vai šī laicīgi īslaicīgā viedokļa “akadēmiskums” tradicionālas baznīcas pārstāvim būtu jārespektē vairāk par Sv.Rakstiem vai 2000 gadu garumā mocekļu asinīs un svēto upuros svētītu baznīcas mācību?

Protams, arī uz “laikmeta gara” (jeb “šīs tumsības pasaules valdnieku… ļauno garu”, Ef.6:12) piemeklētajiem darbojas likums par uzskatu paušanas tiesībām. Tikai tās nāktos vismaz sabalansēt ar tradicionāļu “vismelnākajā kaktā” loloto atziņu paudēju tiesībām. Šobrīd izmirstošajiem un dekristianizētajiem rietumiem vienvirziena sodomizācija, eitanizācija un abortizācija tiek uzmākta klaji un nežēlīgi. Tas, ka Latvijā vēl nav aizliegts ticību apliecināt, paceļot savas ticības krustu, Eiropas un Amerikas kontekstā ir unikāls izņēmums.

Konservatīvisms un tradīcija nozīmē tīrību, skaidrību, atbilstību pirmavotam u.tml. Rietumu liberālisms jeb sekulārais humānisms šīs lietas radis saduļķot, visā provocējot haosu un sadursmes, lai skaidrība, tīrība un atbilstība pirmavotam ciestu un tiktu degradēta. Nesen ASV tika nošauts abortu doktors Džordžš Tillers (ŠEIT). Viņš bija četru bērnu un desmit mazbērnu tēvs. Turklāt viņš tika nošauts savā baznīcā, kuras draudzē bija aktīvs loceklis. Tuviniekos, draudzes locekļos un sabiedrībā pēkšņi uzvirmoja līdzjūtība pret “nevainīgo” upuri un nosodījums slepkavai. Tā, protams, BIJA slepkavība un tas, protams, BIJA nekristīgi, bet vai aborta doktora ikdienišķā bērnu nogalināšana pat vēlīnu grūtniecību stadijās uzskatāma par “svētīgāku” slepkavību? Dieva priekšā visas slepkavības ir vienādi noziedzīgas. Nelaimīgā Dž.Tillera kontā, iespējams, bija pat simtiem abortēto.

Tāda, lūk, pasaule, tāda “laikmeta garam” atbilstoša “ticība”. Ja E.Barkānam nepatīk kardināla Pujata, arhibīskapa Vanaga vai metropolīta Aleksandra pārstāvētās konfesijas, viņš var doties ceļojumā uz pirmo “(U2) Jū-tū-haristijas” draudzi, kurā tradicionālo baznīcas himnu vietā dievkalpojumos dzied Bono dziesmas, vai piedalīties liturģijā “Senā ticība – nākotnes misija”. Tajā draudzei tiek paziņots par “nekārtībām uz planētas”, pie altāra pirkstiņu var pamērkt jūras sālī, kas simbolizē asaras, var palūgties par “sociālajām problēmām”, “dzimumvienlīdzību”, “dabas aizsardzību” vai afrikāņu bungu pavadībā aizlūgt pat par “korporāciju sfēru”, par “ietekmīgiem top menedžeriem”: “Mēs aizlūdzam par Džonu Čembersu no Siso Systems, Bilu Geitsu no Microsoft, par doktoru Eriku Šmitu no Google, par Lī Skotu jaunāko no Wal Mart…” (Church of England attempts to broaden appeal with songs by U2 and prayers for Google)

E.Barkāna raksts “Baušļi, kurus pārkāpj baznīca” ir īsti kompartejiski plakans pasūtījuma kompromats baznīcas nomelnošanai. Gabaliņš sanācis kā pāķu klačenes caur grieztiem zobiem izpulverizēta žults. Pēc E.Barkāna teksta tā arī nesapratu, vai autors aizstāv skaļos sodomītus, vai “klusos” baptistus.

Kaspars Dimiters
16.06.2009

www.blogs.krustaskola.lv