muzikla_vadonis_flyer

«Jaunais Zigmara Liepiņa un Kaspara Dimitera mūzikls VADONIS radīts, atsaucoties
uz pēdējo gadu notikumiem Latvijā. Morālā un finansiālā krīze raisa pārdomas un liek
uzdot jautājumus visiem, kas ar Latviju saista savu dzīvi šodien un nākotnē.

Kāpēc latviešiem izdodas vienoties tikai ekstrēmos apstākļos?
Vai latvieši prot izmantot demokrātiju savas valsts pārvaldei?
Vai prezidentāla republika nav vienīgais veids, kā pārvaldīt šo mazo valsti?
Vai viens cilvēks var uzņemties atbildību par tautas likteni?
Kam jānotiek valstī un kam pašā cilvēkā, lai viņš par šādu soli izšķirtos?
Kāda ir maksa par valstij un tautai ziedotu mūžu?
Zemnieks Kārlis Ulmanis stāvēja pie neatkarīgās Latvijas šūpuļa,
piedzīvoja tās ziedu laikus, uzņēmās mesijas lomu un… vai zaudēja?

Bija vai nebija vērts uzņemties Vadoņa lomu? Kurš būs/varētu būt nākamais?»

PIRMIZRĀDE MŪZIKLAM “VADONIS” LATVIJAS NACIONĀLAJĀ TEĀTRĪ 2009.gada 17.septembrī
Režisors Edmunds Freibergs
Režisora asistente Ināra Slucka
Scenogrāfs Aigars Ozolinš
Kostīmu māksliniece Liene Rolšteina

Lomās: M.Bērziņa, D. Bonāte, R. Garne, Z. Jančevska, A. Klēvere, L. Liepiņa, D. Lūriņa, I. Misāne, I. Slucka, E. Skulte, G. Virkava, L. Vītiņa, I. Burkovska, A. Ziemele, U. Anže, J. Āmanis, M. Brūveris, M.Egliens, I. Kļavinskis, M. Maņjakovs, E. Melbārdis, U. Norenbergs, J. Skanis, V. Šoriņš, J.Vimba, K. Zvīgulis, J. Kaijaks, Z. Neimanis u.c.

www.blogs.krustaskola.lv