galina_carevaGaļinas Carevas filmas “Krievu krusts – patiesība par abortiem” anotācijā rakstīts: “Krievija ir bagātākā valsts pasaulē. Kāpēc tad mēs esam nonākuši līdz nabadzības robežai? Kur slēpjas iemesls tām grūtībā, ko mums kā tautai šobrīd nākas pārciest? Reiz tik viengabalainā Dzimtene sairst izputinātos apgabalos. Ir zaudēta ticība, kultūra, ekonomiskā vienotība. Nenākas brīnīties par to, dzīvot kļuvis tik grūti, bet gan par to, ka mēs vispār vēl esam dzīvi, par spīti visām mūsu “dzimumaudzināšanas programmām” skolās, alkoholisma, prostitūcijas, narkomānijas, homoskesuālisma un citām nekrietnībām. Vislielāko depopulāciju piedzīvo tieši valsti veidojošā pamatnācija – krievi. Zīmīgi, ka PSRS sagrūšana notika tieši tajos gados, kad slāvu skaits saruka tiktāl, ka knapi pārsniedza pusi valsts iedzīvotāju. Šī pati perspektīva visdrīzākajā laikā sagaida arī Krievijas Federāciju.”

Neskatoties uz pieaugošo postu, Krievijā parādās aizvien jaunas pētījumu un liecību filmas, kas savas baisās atklātības dēļ mudina paraudzīties uz tikai šķietami eiropeiskāko situāciju Latvijā. Arī pie mums ir spēkā līdzīgi likumi un arī mūsu valsti ilggadīgi uz sekulārā humānisma bezizmēra morālā vaļīguma pusi pūlas pārorientēt tikai vārdos politkorektie rietumu funkcionāri. Savās jau dekristianizētajās un sodomizētajās valstīs viņi ir zaudējuši jebkādu vēsturiski nacionālo ētisko orientāciju un par ienaidniekiem veikli definē katru pārāk nacionālo jauno dalībvalsti, investēdami tajās kā psiholoģiskos, tā materiālos resursus, lai tos no “barbariem” pārvērstu sev līdzīgos starpdzimuma ateistos vai humanizētu necilvēcību  pielūdzējos.

Pat ja tas, ko tikko savirknēju, kādam šķiet kārtējais murgs, kaut uz 5,5 minūtēm aicinu ielūkoties manis uz ātro latviskotajā G.Carevas minētās filmas fragmentā un pēc tam atbildēt uz jautājumu: vai ir iespējams, paģērot, piem., plašākas tiesības sodimītiem, spert nākamos soļus neaprēķināma ļaunuma iespējamo seku virzienā, ja joprojām vēl vecā (ne)labā patiesība par to, ka aborti ir slepkavības, turpina aktīvi par sevi atgādināt, prasot no mums atbildību un rīcību.

Aborti ir samierināšanās ar ikdienišķā normā pārvērstu genocīdu, turklāt pret nevainīgām būtnēm, kas pašas sevi aizstāvēt nav spējīgas. Kāpēc lai mūsu dzīve būtu laimīgāka, ja mēs masveidīgi nogalinām savus bērnus, no viņu līķiem gatavotus krēmus vēl ziežot uz savām pašapmierinātajām sejām? Slepkavu nācijām nākotnes nebūs nekad. Un tas nav tikai katolisks vai reliģisks imperatīvs. To par patiesību apliecinās arī ikviens labas gribas pagāns, kura sirdsapziņā vēl darbojas nesamaitāts senču ētikas barometrs.

Filmas «Krievu krusts – patiesība par abortiem» latviskots fragments

Download

Šis pats fragments Youtubē