Lielais Gavēnis turpinās. Tālab turpinu arī tā atmosfērā pārdomāt to, kas ar mums noticis, notiek un vēl notiks. Ceru, ka par pilnīgiem anglosaksofoniem vēl neesam kļuvuši un sulīgu, asprātīgu krievu mēli sapratīsim bez grūtībām …

o_dmitry20 gadus esam pamatīgi “pārradināti”. Uz lēģeriem jau vairs nesūta, arī par uzskatu atšķirību no kāda vispārpieņemtā it kā vairs fiziski netiesā. Lai gan… modrākie noteikti sen būs pamanījuši, ka mono ideoloģijas vietā nākušais obligātais plurālisms sabiedrībā radījis tādu morālu haosu, kas pamazām dezorientē un neitralizē pat visdedzīgākos tautas tradicionālo uzskatu aizstāvjus. Runa nav par kādu vispārinātu tradicionālismu, bet konkrēti par to cilvēku attieksmi pret notiekošo, kas sevi pamatoti uzskata par Baznīcai un tās mācībai piederīgiem. Cikkārt pats neesmu mēģinājis pārkausēt savas ticības motīvus laicīgā haosa apdullinātajiem saprotamā valodā. Taču vienmēr beigās nācies sev vaicāt: vai bija vērts maskēties, pareizticīgā tiešo runu transformējot publiskā vidusmēra esperanto? Protams, mēs neesam impērija un mums nevar būt tāda atvēziena, kādu var atļauties līdzās esošā Krievija. Bet arī tas nav mūsu nostāju attaisnojošs salīdzinājums. Latvija ir maza valsts, latviešu nav daudz, mūsu āres ir pārraugāmas.

Šoreiz iedvesmai iesaku noklausīties Krievijā ļoti populārā virspriestera Dmitrija Smirnova tikšanos ar klausītājiem. Viņa paņēmiens ir aktualizēt notiekošo, saasinot problēmu un piedāvājot skaudrus risinājumus. Klausoties, varam salīdzināt savas atziņas un liecības sālījumu ar šī Dieva kalpa piedāvāto esenci (1 stundas garumā).

Virspriestera Dmitrija Smirnova tiešā runa

www.domulaukums.lv