anti_zeitgeistŠī teksta mērķis ir ieteikt pavērt weblapu “Antizeitgeist“, kurā pavisam vienkārši un pietiekami plaši atklāta filmas “Zeitgeist” pirmajā daļā pausto “faktu” falsifikācija, specifiskie apziņas kodēšanas paņēmieni un citas tajā deklarētās aplamības.

Jau sākumā piesaku, ka mans ievadkomentārs par filmu “Zeitgeist” būs subjektīvs. Tas, ka filma sākas ar it kā “zinātnisku” uzbraucienu kristietībai, mani netraucēja, tikai lika nodomāt, ka to, acīmredzot, veidojuši komunisti vai tamlīdzīgi sevis un radības pielūdzēji. Sākoties filmas politekonomiskajai daļai, smadzenes līgani nošķobījās, jo ievads kaut kā galīgi nelīmējās kopā ar turpinājumu. Tālāko filmas saturā pieņēmu akceptējoši – kaut vai tāpēc, ka tā parādīja, ka lielajā vareno spēlē cilvēku, tautu, tradīciju u.tml. lietu vērtība pārvēršas absolūtā nullē.

Noskatoties filmas otro daļu, viss kļuva skaidrāks par skaidru. Nebija arī vairs problēmu sev pašam atbildēt uz jautājumu, kāda jēga bija filmas pirmās daļas ievadam. Otrā daļa beidzās ar aicinājumu atteikties no visām tradicionālajām reliģijām, kas gadu tūkstošiem “manipulējušas” ar civilizācijām, un vienoties zem vienīgā objektīvā un izeju sološā “veselā saprāta” karoga. Kaut minimāli izglītotajam ir skaidrs, kādas bijušas “veselā saprāta” dumpinieku (lasi arī – humānistu, reformatoru u.tml.) radīto “atmodu” sekas. Pēdējā “veselā saprāta” surogāt reliģija bija sistēma, ko PSRS zonas tautas līdz elles mielēm izdzīvoja teju vai gadsimta garumā (es nesaku, ka bez Providences pieļāvuma).

“Zeitgeista” antikapitālisti tikai šķietami ir tādi. Pēc satura zeitgeistiešu vēstījums sevī nes tikpat antikristīgu, antiislamisku, antibudistisku un antijūdaistisku kodu, kā viņu dedzīgi kritizētie un atmaskotie baņķieri, kapitālisti, kara ideoloģijas manipulanti. Eshatoloģiskā rakursā pafantazējot, iztēlojos pēdējo laiku ainu. Tuksnesis, cieši kopā sakļāvušies, savam ticības aicinājumam uzticību saglabājuši, stāv kristieši. Tiem draudīgi tuvojas Antikrista bruņotā delegācija, kas, sadalījusies divās daļās, kristiešus ielenc. No rietumu puses ņurdēdami un rūkdami tuvojas “Zeitgeist” tēloto baņķieru un ar tiem saistīto politiķu tipāži, no austrumiem – “Zeitgeist” filmas radošās grupas pārstāvji plecu pie pleca ar saviem “veselā saprāta” ideologiem.

Secinājums viens: “Zeitgeist” autori ir vēži no tās pašas baņķieru kulītes. Lai degradētu tradicionālo reliģiju (un īpaši kristietības) autoritāti, zeitgeistiešu vēzēni tikai darbojas ar citiem paņēmieniem. Vēl īsāk: “Zeitgeist” sevi piesaka kā sektu ar kārtējo surogātreliģijas strupceļu, kuras slēptais mērķis ir kalpot tiem pašiem pasaules vareno ciniskajiem un bezdievīgajiem mērķiem.

Nobeigumā mudinājums ielūkoties vēl kādā lapā “Zeitgeistchallenge“, kurā atspoguļota patiesība par filmu “Zeitgeist”.

Take the Zeitgeist Challenge (augstākminētās lapas promo rullīts)