kaspars_kreslina

Visbrīnišķīgākā politskā iekārta ir bērnība.
Tas esmu es, tie esam mēs un tas ir mans prieks, jo mamma pārnākusi. Vienmēr pārnāk. Vienmēr aiziet, bet vienmēr atgriežas.

11.okt. 15.00 Pokrova kapsētā uz viņas lāčbrūnā granīta “Mūžības skatuvītes” lasīsim Dzeju. Manu dēlu, mana tēva, manu. Dzeju lasīs arī mammas balss. Nekas, ka ierakstā. Visi svarīgākie ieraksti glabājas pie Kunga Viņa mūžības Facebook-ā.

vija_artmane_kaspars

Самаый лучший политический строй – детство.
Это я, это мы, и это моя радость, ибо мама пришла. Всегда пришла. Всегда уходила, но всегда возвращалась.

11 окт. в 15.00 на Покровском кладбище на ее буро гранитной ‘Сцене вечности’ читать Поэзию. Моих сыновей, моего отца. Стихи будет читать и голос матери. Нечего, что запись. Все важнейшие записи хранятся у Господа в Его Фейсбуке жизни.

v.artmane_k.dimiters

P.S. Доказательство всему постсоветскому Союзу, что в допиндосское время (греч. Πίνδος), когда люди еще были лучше вьетнамских телевизоров, моя мама, актриса Вия Артмане, смотрела меня, а не телик, ибо телик, когда рядом был я, отдыхал.