Līdz Dzejas bērnu pulcēšanās uz Vijas Artmanes ‘Mūžības skatuvītes’ vēl divas nedēļas, taču aktrises mūža, mūžīgās dzejas un mūžības Valdnieka godam vieta jau sataisīta. 11.oktobrī Pokrova kapsērtā 15.00 gaidām tos, kas nav aizmirsuši aktrisi, Dzeju un Dievu.

Atgādinājumam agrāk publicētais ‘Dzejas bērni uz Vijas Artmanes mūžības skatuvītes’