turi_muti

Kamēr muldējāt par neko, kamēr TV vērojāt neko, kamēr FM klausījāties neko, kamēr balsojāt par neko, kamēr sapņojāt par neko, kamēr ļāvāties, lai ar jums izdara visu, visiem bija “labi”. Nu esat sākuši jēgt, kas noticis ar LV un pārējo globusu? Nu jēdzat, ka tie, kas cērt kristiešiem galvas, izēd sirdis, ir mazāka ļaunuma iemiesotāji, nekā tie, kas jūsu bērnus padara par sodomītiem, gatavo pedofilijai? Nu jēdzat, ka “krievi nāk”, lai jums, romantiskajiem idiotiem atgādinātu, ka par savu bērnu dvēselēm jācīnās nevis sab. organizāciju kuslumā, bet parlamenta līmenī. Un parlaments, kas cīnās, šobrīd pasaulē ir tikai viens. Jā, nacionālromantiskie idioti, tas ir Kremlis, tas ir nesalauztais Krievijas mugurkauls, kuru dažādu monstru režīmi nespēja izdzēst no vēstures, kuru ticību nespēja nonāvēt lēģeros, pie sienas, Ipatjevu pazemē, dievnamu graušanās, bezdievības žņaugos, pēdējo divu dekāžu genocīdā, politicīdā, etnocīdā.
Kamēr jūs to visu nesapratāt, jums lika mieru. Gribat mieru arī turpmāk, turiet mutes, bēdziet uz Britu salām vai ASV, balsojiet par Vienotību, NA, zatlerjugendu, zilzaļzemniekiem, turpiniet būt tie paši, savu valsti un Tēvzemi visos līmeņos nodevušie romantiskie idioti un jums liks svētu…, pardon, sātanisku mieru. Jūs nevajās un par savējiem, saviem bērniem, draugiem savas dzīvības jums nevajadzēs ziedot. Jūsu bērnus uz globālā sātanisma ideoloģijas altāriem upurēs tie, kuriem ar savām gļēvu baiļu un idiotisma aizšņorētajām mutēm akli un nodevīgi kalpojat. Savas dzīvības jūs varēsiet turpināt ziedot Puaro pīarotajai cannabis ieelpošanai, latiņu savergošanā (pardon – eiriņiem), par kuriem saviem mīluļiem visādos legālos skabūžos iepirkt ‘spaisiņu’, bezdzimuma inteliģentu saietos, sodomītu iestudētu un diriģētu operu pirmizrādēs, nevīriešu, nesieviešu genderu dzīves nost nodzīvošanas “svētkos”.
Sātaniskā miera baudītājiem 22 gadu laikā sevi, iespējams negribot, pierindojusi arī LV kristiešu masa, ar saviem virsvadītājiem pie stūres. Tikai viens vienīgs čangols kardināls Pujats divas dekādes bija konkrēts, bija pret šīm Sodomas dēmonu dzīrēm un to “krāšņumam” izlietajām mūsu bērnu nevainības asinīm.
Ja turpināsiet domāt paši, klausīt savām sirdsapziņām un režīmam pat iebilst, esiet uzmanīgi, jo jums pastāv iespēja vēl tomēr pagūt no dēmoniem atkal kļūt par cilvēkiem. Ja tā, tad jūs noteikti vajās. Noteikti. Un jo nevienotāki būsiet ar citiem pretim runātājiem, jo vajās nežēlīgāk, kvalitatīvāk.
Tā būs, viensētnieki, individuālisti, pozitīvisti, mīļā miera vairotāji.
Nikomēda signālus lasiet paši. Ar vai bez savām domām – kā vēlaties vai kā esat ieradināti.

gribi_zeltu_kluse

Jūsu mutes tiks aizbāztas
Nikomeds 22.septembris 2013
Avots: http://glurl.co/muticiet

Eirokrāti grib palielināt Briseles varu pār Eiropas tautām un atņemt iedzīvotājiem tiesības uz vārda brīvību.

ES nemitīgi ģenerē totalitāras inovācijas. Ir izstrādāts plāns nākamajam uzbrukumam individuālām brīvībām, kas jau tiek virzīts tālāk parlamentārajos gaiteņos. Šo dokumentu sauc “Tolerances paraugstatūti” (pilnais nosaukums: “The European framework national statute for the promotion of tolerance”). Mērķis – to realizēt visās 28 nelaimīgajās ES valstīs.

Kas tad būtu slikts ar “iecietības veicināšanu”, kāds varētu jautāt. Bet, ielūkojoties dziļāk, šeit “iecietības veicināšana” nozīmē kaut ko pavisam citu, nekā to, ko tas nozīmētu saprātīgiem cilvēkiem. Un savā būtībā viss šis dokuments vairāk izskatās pēc Domu Policijas un Patiesības Ministrijas dokumenta.

Dokumenta pirmajā sadaļā kultūrmarksisti nosaka savus terminus. Tie ir, piemēram, “naida noziegumi”, “grupa” un “tolerance”. Īpaši interesanta ir ES definīcija “group libel” (neslavas celšana grupai):

“Neslavas celšana grupai” nozīmē: godu aizskarošas piezīmes (defamatory comments), kas publiski vērstas pret grupu … vai tās locekļiem … izsmejot to (holding it to ridicule).”

Tātad, nemaz nerunājot par aicinājumiem uz vardarbību, apmelošanu, nepatiesu apvainošanu, arī anekdošu stāstīšana tagad būs noziegums, tāpat kā Staļina laikos. Būtībā tiek padarīta par nelikumīgu jebkāda brīva doma – pat satīra par vēsturiskām figūrām.

Dokuments (2.e) saka:

“Šī nolikuma mērķis ir : [ ... ]

e) veikt konkrētus pasākumus, lai apkarotu neiecietību, jo īpaši, lai novērstu rasismu, vērtēšanu pēc ādas krāsas, etnisko diskrimināciju, reliģisko neiecietību, totalitārās ideoloģijas, ksenofobiju, antisemītismu, antifeminismu un homofobiju.”

Jā, tā nu tas ir. Eiropas Savienība grib piespiest visu 28 valstu valdības veikt konkrētus pasākumus, lai cīnītos pret feminismu, dženderismu, viendzimuma laulību noliegšanu un visām citām neatbilstībām Jaunās Pasaules Kārtībai.

3. sadaļā skaidri norādīts, ka valstij jānodrošina, lai neviens indivīds neuzdrīkstētos nepaklausīt – tātad aizliegts būt antifeministam, cīnītājam pret abortiem, praidu pretiniekam, vai pat protestētājsm pret Viņķeles grāmatelēm.

“Tolerances garantijām ir jābūt ne tikai vertikālās attiecībās (valdība – privātpersona) , bet arī horizontālās attiecībās (grupa – grupa un persona – persona). Valdību pienākums ir nodrošināt, ka neiecietība netiek praktizēta ne vertikālās, ne horizontālajās attiecībās.”

Sadaļa 6b: “…izveidot īpašu administratīvu vienību, lai uzraudzītu šī nolikuma īstenošanu.

Paskaidrojums :

ii) īpašai administratīvai vienībai būtu vēlams darboties tieslietu ministrijā (lai gan iekšlietu ministrijā arī tas ir iespējams).”

Tagad Domu Policijas slepenie dienesti tāpat kā STASI vai KGB modri sargās Eiropas pilsoņu smadzeņu sterilitāti.

7. sadaļa paredz soda sankcijas un būtībā nosaka kriminālatbildību un cietumu tiem, kuri uzdrošināsies nepiekrist ES politkorektuma ideologiem. Sadaļa 7a:

“Par noziedzīgiem nodarījumiem, kas sodāmi kā vainu pastiprinoši noziegumi, tiks uzskatītas šādas darbības:

( i ) Naida noziegumi, kā tas noteikts 1. sadaļā (1c).
( ii ) Kūdīšana uz vardarbību pret grupu, kā tas noteikts 1. sadaļā (1a).
( iii ) neslavas celšana grupai, kā tas noteikts 1. sadaļā (1b).
( iv) Totalitāro ideoloģiju atklāta atzinīga novērtēšana, ksenofobija un antisemītisms.
( v ) Publiska Holokausta noliegšana.
…”

Sāk ost pēc 58. panta, ar kuru marksisma – ļeņinisma diktatūras laikā PSRS represēja citādi domājošos. ES kultūrmarksisma diktatūra pamazām veido savu gulagu.

Ja jūsu nepilngadīgais dēls vai meita uzdrošināsies izteikt uzskatus, kas ir pretrunā ar politkorektuma kanoniem, Domu Policija tos nogādās īpašā vietā – ideoloģiskā nometnē. Sadaļā 7b teikts:

”Nepilngadīgiem, kas notiesāti par šeit minētiem noziegumiem, būs jāiziet rehabilitācijas programma, kas izstrādāta, lai iedvestu viņiem iecietības kultūru.”

Tātad, ja 14 gadus vecs zēns uzdrīkstas paziņot, ka homoseksuālisms nav nekas labs, vai, ka zēniem nevajag tērpties meiteņu drēbēs, viņš tiek nosūtīts uz “rehabilitācijas programmu”.

Padomju Savienībā tie, kas uzdrošinājās apstrīdēt marksisma-ļeņinisma dogmas un “zinātniskā komunisma” brīnumus, tika uzskatīti, par garīgi defektīviem vai slimiem. Tāda pati argumentācija tiek izmantota arī šeit. Tā kā ES kultūrmarksisma ideologi zina visu labāk par visiem, bet viņu ideoloģija ir tik plāna, ka pat nepilngadīgi bērni spēj redzēt cauri viņu meliem, viņi uzskata visus citādi domājošos par neveseliem un tādiem, kam steidzami nepieciešama “rehabilitācija”.

Tas ir veids, kā totalitārisms konsolidē sevi!

Un tā kā daži ierēdņi varētu nebūt pietiekoši čakli, lai nosūtītu cilvēkus par patiesības paušanu uz cietumiem, vai uz “rehabilitācijas programmām”, ES rūpēsies par burkānu, kas stimulēs izvirzīt apsūdzības. Sadaļa 7.f :

‘”(f) Minēto noziegumu upuriem tiks piedāvāta bezmaksas juridiskā palīdzība…”

Tātad, būtībā, gandrīz ikviens varēs pretendēt būt upuris, iesūdzēt kādu “likumpārkāpēju” un iespundēt to cietumā, un tas viss par nodokļu maksātāju naudu. Vai ES nav brīnišķīga vieta?

8. sadaļā rakstīts par “izglītību”, kas būtībā pieprasa visus cilvēkus pakļaut politkorektuma propagandai jau sākot ar 7 gadus veciem bērniem pamatskolās un beidzot ar tiesnešiem un advokātiem.

Pēdējā dokumenta sadaļa. Plašsaziņas līdzekļi. Tiek pieprasīts, lai visi masu mediji tiktu pārveidoti atbilstoši ES vadošo ideologu principiem.

Šis dokuments ir ne tik vien kā saistīts ar ideoloģiju, kurai tiek pakļautas 28 nelaimīgās nācijas, bet tas ietver arī noteikumus, kas būtībā piešķir īpašas privilēģijas un tiesības imigrantiem vairāk nekā nodokļu maksātājiem. Tas ir tāpat kā kāds būtu iekļuvis jūsu mājā bez jūsu piekrišanas, un tad valsts liktu jums pārvākties uz vannas istabu, piešķirot pārējo māju ienācējam.

Viss šis dokuments ir orveliskas šausmas jebkurai personai, kas nav nozombēta ar politkorektumu. Britu politiķis Simon Darby par šiem “Tolerances paraugstatūtiem” saka šādi: “… pēkšņi jūs iepazīstaties ar dokumentu, kas ir tik satriecošs savā brutalitātē un tiešumā, ka jūs saprotat, ka viss, kas ir sacīts par viņiem, ir taisnība. Nav nepieciešams kādam izskaidrot šo dokumentu, tā fašistiskais un genocīdālais saturs runā pats par sevi”. Viņš nosauc to par “White Europeans – The EU’s Final Solution” (ES gala risinājums baltajiem eiropiešiem, kas asociējas ar nacistu plāniem ebreju iznīcināšanai – Die Endlösung)

Mūsu galvenās pamattiesības – vārda un apziņas brīvība – ir apdraudētas kā vēl nekad, bet, kā jau ierasts, lielie masu mediji par to klusē.