Antiohijas un visu Austrumu Patriarha Jāņa X vēstījums
Damaska, 25.septembrī, 2013.gadā

Malula_view_6_patriarch

Karadarbība mūsu mīļotajā zemē vēl tikai pieņemas spēkā un cilvēks par šo traģēdiju maksā augstu cenu: mēs redzam, kā sagrāve pārņem aizvien jaunus mūsu valsts apgabalus, redzam, kā ļaudis tajos tiek mocīti un izdzīti, piedzīvo sāpes, cieš badu un slāpes; mēs redzam, ka karš nostājies katra cilvēka ceļā un no tā nav kur patverties.

Šajā katastrofu hronikā ir īpaša nodaļa, kas vēsta par Malulas un tās svētā patvēruma sv.Teklas klostera bēdām, kas, no vienas puses, kopš pirmajiem savas pastāvēšanas gadsimtiem ir nepārtrauktas kristiešu svētceļošanas vieta, bet, no otras puses, liecība vienas tautas ļaužu attiecību dziļumam, lai arī viņi turas pie atšķirīgas reliģiskās pārliecības.

Malula_view_640x290_2

Sv.Teklas klosteris Malulā ir īsts sīriešu kultūras piemineklis, kas ir daļa no vispasaules un sīriešu nacionālā mantojuma, šodien pārdzīvo vissarežģītāko, mokošāko laiku: klosteris izvietojies no visām pusēm apšaudītā teritorijā, kas apgrūtina humanitārās palīdzības nogādi līdz klostera mītnēm un pēdējā laikā aizvien vairāk apdraud arī pašu brīvprātīgo nogādātāju dzīvību. Nesen, pilsētas apšaudes dēļ, no ierindas izgāja vietējā elektrostacija un tika pārtraukta ūdens piegāde līdz klosterim, kas nozīmē nāves draudus visiem tā iemītniekiem.

Mēs apzināmies, ka pati klostera esamība šajā apvidū jau ir skaidrs sauciens kādas lielvaras pilsoņiem pēc brāļu mīlestības un miera. Tālab arī mēs tajā paliekam – lai apliecinātu kā mūsu uzticību un mīlestību pret valsti un visiem tās ļaudīm, kā arī mūsu kategorisko nosodījumu varmācībai un tās šausmīgajam, kā cilvēkus, tā akmeņus, vienādi iznīcinošajam spēkam.

Malula_view_640x290_5

Šai sakarā mēs vēršamies pie Sarkanā pusmēness Sīrijā, Starptautiskā sarkanā krusta, kā arī pie visām valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām, kas nodarbojas ar humanitāro palīdzību, ar lūgumu atbalstīt klostera iemītnieces un klosterī patvertos bērnus, kuru kopējais skaits izaudzis līdz četrdesmit, nogādājot vienu humanitāro kravu līdz pilsētai, kas ļautu mums tajā palikt, lai turpinātu apliecināt uzticību savai mīļotajai zemei.

Malula_view_640x290_1

Mēs aicinām visu pasauli pārtraukt asinsizliešanu un varmācību Sīrijā, tai pat laikā uzsverot nepieciešamību atzīt visu Sīrijas valsts kultūras pieminekļu neaizskaramību un neitralitāti, lai izbēgtu no to izpostīšanas un apgānīšanas. Mēs atkārtoti aicinām visus mūsu valsts ļaudis uz sarunām, kā vienīgo iespēju atrisināt konfliktus un izrādīt pienācīgo cieņu pret cilvēku, tā brīvību un godu.

Malula_view_640x290_3

Šajās spriegajās dienās mēs, Antiohijas Baznīcas bērni, ar lūgšanu vēršamies pie svētās Teklas, kuras piemiņa tiek svinēta šodien, lai tā dāvā aizsardzību savam klosterim un savām uzticīgajām māsām. Un lai Kungs sargā Malulu, Sīriju un visu pasauli, izlejot pār to Savas svētības patieso gaismu!

sv.Tekla

Vēstījuma oriģināls http://glurl.co/antiochia