sirma-lidotaja-varaviksne_lrg

kāds rāmi mūsu dienas skaita,
kāds maita ir,
ir kāda aita,
ir šķūnis kāds zem debess grīvas
ir divas varavīksnes dzīvas
ir bargai ziemai laipna malka
ir dūre kabatā vēl smalka
ir slimi dzīvnieki pie varas
ir streļķu šautenes vēl garas
ir dūša papēžos no svina
kur drosmīgie ?
vien kurmis zina
un nacionālais kapracis
ir tautu, latu apracis
un visam varavīksnes pāri
un es – sirms lidotājs ar spāri

nebruks 24.9.2013