JJ-flagZZ

Sestdien 14.septembrī (2013) nevienaldzīgo daugavpiliešu priekšā uzstājās pedagoģe, vecāku sabiedriskās kustības “Dzimta” dibinātāja Jeļena Kornetova. Viņas lekcija atklāja virkni neviennozīmīgu un brīžiem pat šokējošu momentu, kas novērojami tā saucamās juvenālās justīcijas institūciju darbībā Latvijā.

Juvenālā justīcija (JJ) ir dažādu valsts institūciju sadarbība ar mērķi aizstāvēt nepilngadīgo tiesības. Pēc lektores vārdiem nosaukums “juvenālā justīcija” Latvijā oficiāli nepastāv, tas netiek izmantots normatīvajos aktos, lai gan JJ tehnoloģijas un izpausmes mūsu likumdošanā jau ir iekļautas.

Galvenais, ko mūsu dzīvē ienesusi JJ, ir kardināli jaunais priekšstats par to, kas ir bērns. “Mēs esam pieraduši, ka bērns ir neaizsargāta būtne un mēs, vecāki, lemjam, kas tiem labs, kas slikts, vadoties no pieredzes, kādu esam uzkrājuši paudžu paaudzēs, – stāsta Jeļena Kornetova. – JJ galvenais uzstādījums ir šāds: bērns ir kompetenta būtne, kuram ir savas tiesības. Un spēkā esošā Latvijas “Likuma par bērnu aizsardzību” redakcija pilnībā atbilst juvenāļu uzstādījumam. Likumā ir 12 panti, kas deklarē bērnu tiesības, taču tikai viens pants, kurā tiek runāts par vecāku tiesībām.

Jāpiebilst, ka šīs tiesības apzīmētas kā vecāku iespējas ierobežot bērnu tiesības gadījumos, ja pastāv draudi sabiedriskajai kārtībai, trešo personu likumīgo tiesību īstenošanai un veselībai vai bērna dzīvībai. Taču vecākiem, ja kas tāds atgadās, vēl nākas pierādīt, ka viņu darbības mērķi attiecībā pret bērnu tiešām bijuši augstāk minēto nosacījumu motivēti.”

Pēc pedagoģes un sabiedriskās aktīvistes domām pēdējā laikā to izdarīt kļūst aizvien grūtāk, jo faktiski visās jomās, kas skar bērnu tiesību aizsardzību, darbojas nerakstīta vecāku vainas prezumpcija. Jeļena Kornetova pastāstīja, ka mūsdienu Latvijas ierēdņiem jebkura vecāku balss pacelšana uz bērnu vai bērna piespiešana izpildīt kādus mājas pienākumus tiek klasificēta kā “emocionāla vardarbība” un bērnu no ģimenes izņem. Lai bērnu no ģimenes izņemtu, likums paredz, ka ir pietiekami ar Bāriņtiesas locekļa vienpersonisku lēmumu (Bāriņtiesa ir municipāla institūcija, kas nepieder tiesu sistēmai un kurā, pretrunā nosaukumam, tiesnešu nav). Taču, lai vecāki bērnu atgūt  un pierādīt savu atbilstību, tiem jau nākas tiesāties īstā tiesā. Labākajā gadījumā tās ir smagas pūles pausgada garumā, kura laikā policijai ir tiesības pat miesīgajiem vecākiem neatklāt bērna atrašanās vietu.

Lektore burtiski “nogalināja” auditoriju ar šokējošiem faktiem: 2010. un 2011. gada laikā no Latvijas ģimenēm izņemti 4250 bērni. Tikai 800 no tiem atgriezušies savās ģimenēs. Turklāt varmācības fakts pret bērniem tika pierādīts vien katra desmitā (!) bērna gadījumā. Iedziļinieties, cik daudz, ar kāda ierēdņa vieglo roku saraujot bērna un mātes saites, izkropļotu likteņu!

Kāpēc tas tiek darīts un kādi ir JJ darbības mērķi? Tendences Latvijā un visā pasaulē ir līdzīgas, tikai katrā atsevišķā valstī tās izpaužas vairāk vai mazāk konsekventi. Taču, vienalga, sāls ir faktā, ka pasaulē notiek plānveida uzbrukums tradicionālajām ģimenes vērtībām un pamatiem. Kāda interesēs ir radīt pilnīgi jaunu sabiedrību – hiperliberālu un ultrabrīvu. Bērnus izņem no tradicionālām ģimenēm un nodod audzināšanā viendzimuma pāriem, bieži bērniem nonākot tādu cilvēku rokās, kurus mēs esam raduši uzskatīt par perversiem (pedofili, incesta atbalstītāji), lai gan vairākās Eiropas valstīs tos jau dēvē vienkārši par “citādiem”. Vecāku kustībai “Dzimta” ir neapstrīdāmi dati, ka pasaulē un Latvijā notiek bērnu tirdzniecība un šādu darījumu “klienti”, labākajā gadījumā, ir neauglīgi pāri, bet sliktākajā – visperversākie maniaki un tirgoņi “ārpus likuma”.

Pagaidām vēl JJ Latvijā tikai uzņem apgriezienus. Likumdošanas līmenī tās principi diemžēl jau nostiprināti, taču pagaidām vēl praktiski klaji īstenoti netiek. Vecāku sabiedriskā kustība “Dzimta” aicina apvienoties visus saprātīgi domājošos mūsu valsts vecākus, lai kopā nostātos pret iniciatīvām un pasākumiem, kuru mērķis ir  mūsu bērnus padarīt perversus, noārdīt mūsu sabiedrības pamatu – ģimeni. Kā vienu no savas darbības prerogatīvām kustība uzskata jau ne mazums gadījumu nodošanu atklātībai, kas liecina par vēršanos pret Latvijas ģimeņu tradicionālajām vērtībām, un pretošanos mūsu valsts pievienošanai “homozonai” (šis neoloģisms tika radīts diskusijas laikā, kā analoģija “eirozonai” un “Šengenas zonai”).

Kustībai ir mājas lapa internetā: www.rod.lv. Sazināties ar dibinātājiem iespējams, izmantojot e adresi info@rod.lv. Sīkāk par Jeļenas Kornetovas lekciju un JJ īstenošanas šokējošajiem faktiem lasiet avīzes “СейЧас” nākamajā numurā.

Tulkots no teksta Презумпция виновности родителей.