Ievērtējiet, iesmaidiet, sirsnīgi ieskumstiet. Ko citu vēl darīt? Kopā taču savu tik mazītiņo valsti ar tik mazītiņo tautu nopietni glābt neesam drosmīgi. Muldēt gan. Bezgalīgi un gudri, sarunādamies katrs ar sevi. Sūtiet draugiem, paziņām. Maz taču iespēju mums, vairākumam, ietekmēt režīma noziedznieku atbalstītājus medijus ar to sātaniskajiem meliem.