Izmirušais latvieti, ko grozi galvu? Ja esi modernajā Eiropā, tavi bērni tev nepieder un nākotnē nepiederēs vēl vairāk. Izmirušais latvieti, zemes, kurp tu bēdz, tavus bērnus tev atņems aizvien ciniskāk. Tev jau nav un nebūs vēl vairāk to, kas tevi aizstāvēs. Jo tu taču esi izmirušais latvietis. LPSR tev apcirpa saknes, lai tu panīktu un 4.maija režīms tevi un tavējos viegli varētu izrautu no tavas zemes, tavas ticības, tavām tradīcijām ar visām saknēm. Izmirušais latvieti, negrozi galvu – tajā tev sen nav savu domu. Ja tev vēl ir acis un ausis, ieklausies šajā video liecībā. Un ja tev vēl ir sirdsapziņa, pamēģini fiksēt, kas tu esi – dzīvnieks, dēmons vai tomēr vēl izmirstošā cilvēka aprise?