politik_v_zakone

Kāda avīze izsludināja konkursu, uzdodot jautājumu: “Kāda atsķirība ir starp politiķiem un zagļiem?”
Redakcijai iesūtīja tūkstošiem atbilžu, taču tikai viena pievērsa tās uzmanību: “Cien. redakcija, es daudz domāju par šo jautājumu un nonācu pie vienīgā loģiskā secinājuma – atšķirība starp politiķiem un zagļiem ir tāda, ka pirmos izvēlamies mēs, bet otrie izvēlas mūs.”

Redakcija kokursantu pa ģeniālo atbildi apbalvoja ar sava izdevuma gada abonomentu, vēl piebilstot: “Jūs esat vienīgais no mūsu plašā lasītāju loka, kam tomēr izdevies atšķirību starp zagļiem un politiķiem atrast”.