KS.dz.gr.pastkaste2
Kopš albuma «Krusta Skolas lūgšanu dziesmu grāmata ‘Ja Kristus tevī ir augšāmcēlies’» klajā nākšanas, daļa ļaužu joprojām lūdz albumu nosūtīt tiem pa pastu. Kristus Augšāmcelšanās svētkos (pēc Juliāna kalendāra) šādu iespēju dāvinu visiem, kas to vēlēsies. Sūtiet uz nebruks@gmail.com savu elektronisko un dzīves vietas adresi. Nosūtīšu nepieciešamos rekvizītus ziedojuma veikšanai, pēc kā albumu jums nogādās pastnieks jebkurā pasaules malā. Ziedojumus par vienu līdz jums nogādātu 40 Krusta skolas lūgšanu dziesmu grāmatu Latvijas robežās – Ls 7.50, ārzemēs – Ls 9.50.

Kristus Augšāmcēlies! Patiesi Augšāmcēlies!

Lūgšanu dziesmu ieraksti un teksti – mājas lapā

Dziesminieks Kaspars Dimiters
5.5.2013