kimiskais_krusts_par_latviju
Fotografēts tikko – 10:30, 17.04.2013

Ja neredzam un atsakāmies uzzināt un saprast šos virs mūsu galvām ik dienas un redzami vilktos krustus, to vilkšanas mērķus un nozīmi, pārējie – fin.ekonomiskie, pārtikas, medikamentu, ideoloģijas, izglītības, bāriņtiesu, cilvēktiesību u.tml. krusti jau tiek likti uz latviešu nācijas kapa. Tie, kas kā allaž sacīs, ka pārspīlēju, lai beidzot no Rīgas centra atbrauc pie mums ciemos uz Latviju.