Lucavsalas_liela_talka_2013

Ja neesam jaudīgi kopā glābt Latviju, izglābjam kaut Lucavsalu un, atsaucoties Jāņa Puntuļa aicinājumam, pavasarīgā atsaucībā pulcējamies Lucavsalas sakopšanas Lielajā Talkā! – Kaspars Dimiters

________

Sveicināti! Šis ir laiks, kad mums ir reāla iespēja ietekmēt Lucavsalas likteni. Lai arī Rīgas attīstības plānā lielākā daļa Lucavsalas atzīmēta, kā apbūvei paredzēta teritorija, ir uzsāktas sarunas ar Rīgas domes pārstāvjiem par jauna, alternatīva Lucavsalas attīstības plāna izstrādi. Tiek gatavots Lucavsalas attīstības modelis, kurā būtu paredzēta apstrādāto ģimenes dārziņu saglabāšana un pilnveidošana, pārējā teritorijā maksimāli saglabājot ģenētisko mantojumu (augļu kokus, ogu krūmus u.c.), zaļo zonu, veidojot harmonisku vienstāva apbūvi, ekobūvniecības un zaļo tehnoloģiju paraugdemonstrējumu teritoriju. Ir izredzes šajā priekšvēlēšanu laikā panākt kādus reālus lēmumus mūsu statusa nostiprināšanai. Tajā pašā laikā arī mums jāpierāda, ka mūsu domubiedru grupa ir spējīga veikt reālus darbus salas sakārtošanā, gan veidojot infrastruktūru, gan sakopjot nolaisto teritoriju. Tāpēc būtu ļoti svarīgi mums pēc iespējas vairāk izdarīt Lielās talkas ietvaros. 

Talkas mērķi ir:

1) pabeigt kopienas mājas būvniecību, ja pietiks cilvēku, uzsākt arī siltumnīcas būvi;

2) drošības uzlabošanai izveidot pīto žogu ap kopgabalu (lai vajadzības gadījumā tur varētu turēt arī suni);

3) attīrīt daļu dārziņu teritorijas no atkritumiem, tos maksimāli izmantojot būvē, saimniecībā u.c. konteineram atstājot tikai tos materiālus, ko nevar izmantot būvniecībā, kompostā vai citā dzīves jomā, bet kas sadedzinot rada piesārņojumu;

4) nojaukt vairākas sagruvušās mājiņas – iegūtos kokmateriālus izmantojot būvē, malkā vai kompostā;

5) izveidot augstās dobes, kuru veidošanā izmantot koksni, kas neder būvei, žogam, malkai u.c – vecus dēļus, zarus, atsevišķās kaudzēs skaidu plates, (vēlāk kaudzei pievienojot ķīmiju noārdošu sēnīšu micēliju);

6) attīrīt daļu dārziņu teritorijas no krūmiem, iegūtos materiālus izmantojot žoga pīšanā, būvē, malkā un kompostā.

7) noorganizēt pašaudzēto sēklu apmaiņu šādā veidā aizsākot vietējās gēnu bankas izveidi;

8 ) ja pietiks laiks un cilvēki – palīdzēt ģimenes dārziņu kooperatīva vadītājai Rasmai ceļa labošanā.

Lai paveiktu šos mērķus, katra cilvēka dalība būtu no svara. Tomēr lai talka nenotiktu haotiski, būtu svarīgi iepriekš sadalīties darba grupās. Tāpēc lūdzu pieteikties cilvēkus, kas būtu gatavi piedalīties šajās grupās, īpaši, tos, kas būtu gatavi šīs grupas vadīt.

Grupas, kādas vajadzētu nokomplektēt uz talku:

1) Būvniecības grupa – šai grupai talkas ietvaros galvenā prioritāte un vajadzības gadījumā piesaistām cilvēkus no citām grupām. Grupa strādās pie kopienas mājas izveides. Ja sanāks pietiekams skaits cilvēku, iespējams, ķersimies arī pie siltumnīcas izveides un piebraucamā ceļa labošanas. Šajā grupā īpaši gaidām cilvēkus ar pieredzi celtniecības darbos.

2) Šķirošanas grupa – šai grupai jāpārstaigā kopienas mājai tuvākā pamesto dārziņu teritorija un jāveic sakopšanas darbi, jāsavāc izmētātie atkritumi, tos sašķirojot frakcijās pēc pielietojuma, Tāpēc šiem cilvēkiem mūsu vadībā vajadzēs apgūt otrreizēji izmantojamo materiālu šķirošanas pamatprincipus.

3) Demontāžas grupa – šai grupai jāveic sagruvušo dārza mājiņu nojaukšana, jāsašķiro nojauktie kokmateriāli un jānogādā būvlaukumā, noliktavā vai uz komposta kaudzēm.

4) Žoga izveides grupa – Šī grupa strādās pie žoga izveides ap kopgabalu. Kā izejmateriālu izmantosim klūgas, ko iegūsim no krūmiem attīrot pamestos un aizaugušos dārziņus.

5) Permakultūras grupa – no būvniecībā nederīgajiem kokmateriāliem veidos vertikālās dobes, ja pietiks laiks un cilvēki, varētu eksperimentam izveidot siena dobi kartupeļiem. Vajadzīgs vadītājs ar zināšanām permakultūrā, vai vēlēšanos tās apgūt.

6) Sēklu maiņas – informatīvā grupa. Vajadzīgi divi cilvēki, kas talkas laikā pieskatītu sēklu galdu, interesentiem no malas pastāstītu par piedāvātajām sēklām, ekoprojekta ideju un talkas darbiem, iespējām iesaistīties. Jāpieraksta informācija arī par sēklām, kas tiek iemainītas no viesiem sēklu bankas veidošanai.

7) Virtuves grupa – uztur ugunskuru, sagatavo uzkodas talkas laikā kā arī sautējumu un salātus vakariņām.

Varbūt vēl ir kādi ierosinājumi veiksmīgākam darbam lielās talkas laikā?

Ceram uz veiksmīgu sadarbību!

!!!

Talkošana paredzēta 20. – 21. aprīlī. Tā, kā oficiālā talka pārcelta uz 27. aprīlī, talkosim arī šajā datumā.

Talkas plāns:

Sestdien, 20. aprīlī.

11.00 – 19.00 Kopgabala sakopšana, būvmateriālu sagāde, būvdarbu uzsākšana, pamesto dārziņu uzkopšana, vertikālo dobju pamatnes izveidošana, piebraucamā ceļa remontdarbi, vietas sagatavošana sēklu maiņai.

Svētdien, 21. aprīlī.

10.00 – 12.00 pašaudzēto sēklu un stādu maiņa, pārtikas produktu mītava (ņemam dārzeņus un, konservus, kas palikuši no ziemas krājumiem, apmaiņai). Sēklu maiņas punkts strādās līdz 14.00.

12.00 – 19.00 kopienas mājas būve, žoga un vertikālo dobju veidošana, apkārtējās teritorijas uzkopšana.

19.00 Vakariņas, sadziedāšana ar folkloras kopu „Kraujasgentis”. Sarunas par tālākiem plāniem.
Sestdien, 27. aprīlī

10.00 – 12.00 pašaudzēto sēklu un stādu maiņa. Sēklu maiņas punkts strādās līdz 14.00.

12.00 – 19.00 kopienas mājas pabeigšana, žoga un vertikālo dobju veidošana, apkārtējās teritorijas uzkopšana.

19.00 Vakariņas, dziesmas un sarunas par turpmāko sadarbību.
Lūdzam interesentus pieteikties uz darba grupām un datumiem, kuros varat talkā piedalīties, kādi darbarīkijums pieejami? Piesakoties lūdzam norādīt vienu grupu, kurā vēlētos darboties visvairāk, un divas, kurās esat ar mieru darboties, ja pirmajā grupā jau ir pieteikušies pārāk daudz cilvēku. Pieteikšanās darba grupām uz e-pastu lucavsalasprojekts@gmail.com, kontajtinformācija:  Pēteris Paukšs 29881477 , Jānis Puntulis 26325986. Līdzi ņemam groziņus, personīgo bļodiņu, ēdamr’’ikus un darbarīkus, kas varētu noderēt talkā (mačetes, āmurus, cirvjus, zāģus, lāpstas, laužņus u.c.) noteikti noderētu uz baterijām darbināmi kokapstrādes instrumenti. Ļoti noderētu mašīna ar piekabi, vai vismaz āķi piekabes pielikšanai. Vēl noderētu ~2 m gari, ~8 cm resni koka mietiņi lielā skaitā, vēlams, Rīgas tuvumā.

Jānis Puntulis