meees_balsosim_par_tevi

1.aina: Rītdienas absurdu teātris

Viss, ko dekādēm esmu dziedājis, par ko esmu ārdījies, ir piepildījies. Piepildīsies arī šis rītdienas redzējums. Vecmodīgajiem jeb veco laiku dziesminiekiem ir tāda spēja – dzirdēt to, kā vēl nav, bet kas jau skan gaisā.

ak meitene vijoli spēlē
šī daina – vēl mijkrēšļa kakts…
pār Latviju svešādās mēlēs
nāk vervelēt mūdžu nakts

Tuvākajā laikā visi būsim liecinieki vairāku absurdu kaskādei. Pirmais absurds būs pašvaldību vēlēšanas, kurās turpināsim upurēt tautas varas zūdošās drumslas – savas lētticīgās balsis – par esošām un jauntapušām partokrātu shēmām. Protams, no tām nemainīsies pilnīgi nekas un situācija kļūs vēl dramatiskāka.

Otrais absurds būs režīma organizētie Dziesmu svētki, kas absurda loģikā veidos traģisku simfoniju ar trešo absurdu – apbērēšanai nolemto Latvijas valsts nacionālās valūtas zīmi LATU. Tie nebūs parasti kārtējie Dziesmu svētki, kurā tautas mocekļi dziedās pirmajās rindās sēdošajiem valsti izpostījušā režīma varas pārstāvjiem. Šie būs Latvijas Kapa Dziesmu Svētki – pēdējie tādi mūsu tautai. Tuvāko divu gadu laikā viss pilnībā mainīsies. Tādas Latvijas, kādu to vēl redzam šodien, vairs nebūs nekad. Tā būs svešu asiņu un savējo asaru kopā jūkoša kokteiļa teritorija ar nosaukumu “Latvija”.  Būs imigrantu plūdi, piespiedu naturalizācija, uz visām pusēm atvērtas robežas un mēs – uz vēdera un uz ceļiem.

2.aina: Valsts 2×2

Sarunu, tikšanos un sarakstes laikā ar TVF (turpmāk – Frontes) aktīvākajiem atbalstītājiem esmu pārliecinājies, ka ļaudis ir tā nomocīti un dezorientēti, ka nesaprot un nemaz negrib saprast, kas konkrēti ar valsti un mums visiem izdarīts, kādi instrumenti jeb ieroči tās nopostīšanai izmantoti un ar kādiem savu valsti iespējams atkarot.

Tā kā Frontes ideja bija radīt visas Latvijas tautas kustību, nevis kārtējo partijas projektu esošā režīma ietvarā, ne pārāk paplašinātā veidā atgādināšu, kāda pēc Frontes pārliecības ir suverēnas valsts koncepcija. To formulēt un saprast spēj katrs domājošs cilvēks, un tam nav jābūt profesionālam ekonomikas vai finansu ekspertam.

Suverēnas valsts “vaļi” ir trīs:
1. Politiskā neatkarība nav iespējama bez ekonomiskās neatkarības.
2. Ekonomiskā neatkarība globalizētā ekonomikā iespējama vien tad, ja valstī nodrošināta nacionālās ražošanas kaut minimāla pašpietiekamība. Minimāla pašpietiekamība nozīmē: pat tad, ja pilnībā tiek aptutrēta savstarpējo maksājumu sistēma (kā tas nesen notika Kipras banku sistēmā), valstī jābūt alternatīvai iespējai veikt šādus savstartpējos maksājumus, lai netiktu sagrauti valsts nacionālās drošības pamati, proti, pārtikas produktu ražošana un sadale.
3. No pirmajiem diviem punktiem izriet, ka reālas neatkarības nodrošināšanas pirmie uzdevumi ir: 1) alternatīvas savstarpējo norēķinu sistēmas radīšana un ieviešana, 2) pirmās nepieciešamības lauksaimniecības produktu un rūpniecības preču ražošanas atajunošana vismaz tādā apjomā, lai, pat pilnīgas ārzemju valūtas plūsmas apstāšanās gadījumā, valsts savus iedzīvotājus spētu nodrošināt kaut viselementārākajā līmenī.

3.aina: Banku drošums lai ir mīts – nozagts tiks tavs depozīts !

Latvijas un visas pasaules ekonomiku grauj pastāvošā finansu sistēma un nacionālām valstīm uzurpētie starpautiskā tirgus varmācīgi diktētie nosacījumi. Un pat tie, kuriem šobrīd ir kādi ienākumi vai pat noguldījumi savos kontos, tos pavisam drīz pazaudēs tāpat, kā tos pazaudēja noguldītāji Kiprā. Kipras precedents nebija nejauša epizode. Tas bija tikai viens no elementiem pārdomātā plānā, kas jau pagājušajā gadā aprakstīts ASV noguldījumu apdrošināšanas departamenta mājas lapā http://www.fdic.gov/about/srac/2012/gsifi.pdf. Analoģiski lēmumi, kas globālajai sistēmai svarīgo banku glābšanai negrasās žēlot pat apdrošinātus depozītus, pieņemti arī Jaunzēlnadē un Kanādā http://www.budget.gc.ca/2013/doc/plan/budget2013-eng.pdf. Iesaku šos dokumentus izlasīt tiem, kam vēl atlikusi potence nopietni padomāt par savu noguldījumu rītdienu.

Minētā departamenta dokumenta (pirmā saite) 155.lpp. lasām – “Sistēmveidojošajām bankām nepieciešamības gadījumā valdība piedāvā ieviest piespiedu režīmu saistību (noguldījumu) turētāju iesaistīšanā ārkārtas palīdzības sniegšanai bankām. Šis režīms darbosies tā, lai visnepatīkamākajā situācijā, kad sistēmveidojošo banku kapitāls izsīks, tās varētu rekapitalizēties un atjaunot dzīvotspēju ar ātru un noteiktu bankas saistību restrukturizāciju (pārvēršanu) regulatīvā kapitālā”.

Citiem vārdiem sakot, bankas savai kapitalizācijai savāks naudu no klientu kontiem. Jautāsiet: bet kā tad ar apdrošināšanas sistēmu? Atbildēšu: nauda ne tikai pazudīs, bet tiks konvertēta dažādos banku glābšanai nepieciešamos vērtspapīros un, iespējams, pat depozītu apdrošināšanas naudu aplaupītajiem vairs nebūs jāmaksā, jo depozīti būs nozagti.

4.aina – Sirds par Fronti vēstīt lika – nu lai vēstī statistika

Kopš pirmā TVF vēstījuma 19.janvārī pagājuši gandrīz trīs mēneši. Lapu http://tautasvarasfronte.lv divu mēnešu laikā apmeklējuši 2900 unikālie apmeklētāji, unikālo un atkārtoto lapas apmēklētāju skaits 7878. Vidēji dienā lapu apmeklē 250 cilvēku. Frontei piepulcēto sarakstā 410 frontenieki. Pēdējās nedēļās piepulcējas pa vienam, diviem domubiedriem nedēļā, kas liecina, ka Frontes mērķu īstenošanai nepieciešamo tautas skaita minumu 100 000 sapulcināt vairs nav iespējams.

1.cēliena beigas jeb Priekškarš

Priekšā milzu haosa, stihisku, saprotamu, taču bezjēdzīgu nemieru laiks, kurā vēl vairāk uzzināsim, cik ļoti savu valsti esam nodevuši paši. Tie, kas mostas, ir daži desmiti. Tie, kas reaģē, jo nav vēl līķi, daži simti. Tie, kas uzlabotu partejisku projektu zombējami joprojām – desmitiem tūkstošu. Tie, kas sociāli nomērdēti – tūkstošu simti.

Šie 410 cilvēki, kas spēja pulcēties vienotas Tautas Varas Frontes sarakstā, lai ir kā liecības sēkla pārējiem, cik esam nomocīti un nevienprātīgi.

apstājies taču un redzi
kamieļi klusi iet garām
izmisumam šovakar jābeidzas
jo rīt jau ir jāsākas karam

Kaspars Dimiters
dziesminieks
http://krustaskola.lv
13.04.2013