uznanibu_barintiesa
Par jaunākajām aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā Latvijā 15.03.2013 Latvijas Kristīgā radio raidījumā “Atklāti par patiesību” stāsta bērnu tiesību eksperts Jānis Gulbis. Raidījumu vada LKR prezidents Tālivaldis Tālbergs un tajā piedalās arī Rīgas apriņķa portāla „Apriņķis.lv ” žurnāliste Līga Greiškane un bērnu industrijas darbone, VBTAI Bērnu Tiesību Aizsardzības Departamenta direktore Inga Millere.

Inga Millere raidījumā stāsta par izmaiņām likumdošanā, kas visa cita starpā dos bāriņtiesām un VBTAI vēl vienu instrumentu kā izrēķināties ar sev nevēlamām personām. Tas ir, tagad būs likumiska iespēja liegt varmākām atrasties ģimenē.

Kā parasti, šīs iniciatīvas tiek maskētas ar labiem mērķiem un “bērna vislabākajām interesēm”.

Millere informē, ka 2011.gadā ar bāriņtiesu lēmumiem 1961 vecākam atņemtas aprūpes tiesības par 2300 bērniem. 2010.gadā aprūpes tiesības tika atņemtas 1645 vecākiem par 1953 bērniem. 2011.gadā par 127 ģimenēm bāriņtiesa papildus ir informējusi tiesībsargājošās institūcijas. 618 vecākiem par 883 bērniem  2011.gadā aprūpes tiesības tika atjaunotas.

Uz Tālbergs jautājumu par iemesliem kādēļ no ģimenēm ir izņemti tik daudz bērni, Millere kā parasti mēģināja stāstīt ierastās pasakas par vardarbību ģimenēs, bet tad aprāvās, jo pati dažas minūtes iepriekš minēja, ka par nopietnu vardarbību var runāt tikai 127 gadījumos. Atlikušie iemesli tad esot: pamešana novārtā, emocionālā vardarbība, neatbilstoši dzīves apstākļi, un to visu nosaka un novērtē bāriņtiesa kopā ar sociāliem darbiniekiem, ģimenes ārstiem utt. Īsāk sakot patiešām nopietni iemesli bērnu atņemšanai ir ievērojami mazāk nekā reāli atņemtie bērni.

Tāpat Millere paziņoja, ka VBTAI visvairāk “bažījas” par zīdaiņiem un vismazākā vecuma bērniem un cenšas tam pievērst īpašu uzmanību [šāda vecuma bērni ir visejošākie un visdārgākie bērnu tirdzniecībā].

Tika runāts arī par finansējumu ārpusģemenes aprūpes iestādēm, kurš ir visai ievērojams un tika konstatēts, ka tiek piešķirta ļoti liela nauda ārpusģimenes aprūpes iestādēm, bet palīdzībai ģimenēm šādas naudas nav, un daudzos gadījumos veidojas absurda situācija, kad bērns no pašu vecākiem tiek šķirts vecāku materiālo apstākļu dēļ, vecāki uz materiālo palīdzību cerēt nevar un bērns tiek ievietots ārpusģimenes aprūpē, kas saņem ievērojamu valstisku finansējumu, ko pēc būtības būtu primāri jātērē, lai palīdzētu vecākiem. Šai jautājumā Millere plātīja rokas bezspēcībā un neatrada pat argumentus kā atrunāties.

Līga Greiškane pastāstīja par Žannas Pilsētnieces gadījumu, kuram portāls “Apriņķis.lv” seko līdzi un par kuru regulāri raksta, un iepazīstoties ar kuru kļūst stipri apšaubāmi apgalvojumi, ka bērni no ģimenēm tiek izņemti pamatoti un ka ir pamats runāt par pavisam cita veida darbībām un interesēm.

Par šo pašu gadījumu izsakās arī Jānis Gulbis, norādot, ka atbildīgie dienesti, pārbaudot šo gadījumu, vadās tikai pēc papīriem un nepārbauda faktus, bet faktu pārbaudes rezultātā ir konstatēts, ka lieta pret Žannu Pilsētnieci ir safabricēta. Bet neskatoties uz to VBTAI un citi kontroles dienesti spiež cietušo ģimeni sadarboties ar varmākām no bāriņtiesas un sociālā dienesta, kas to ir izdarījuši.

Par esošajām un plānotajām izmaiņām likumdošanā Gulbis norādīja, ka tie ir  piemēri, kad idejiski labas lietas, kaut kādu iemeslu dēļ tiek nepareizi praktiski realizētas, kas noved pie drausmīgām sekām – iespējas nepamatoti vēl vieglāk un vēl vairāk izņemt bērnus no ģimenēm, iespējas vietējai varai izrēķināties ar sev nevēlamām personām un iespējas pielietot selektīvo pieeju bērnu atņemšanā. Kā pēdējais šāds piemērs – plānotās izmaiņas likumdošanā, pielīdzinot smēķēšanu bērna klātbūtnē fiziskai vardarbībai par ko draud kriminālsods (tas ir – ja vecāki smēķē bērna klātbūtnē vai kāds uzraksta papīrus, ka viņi tā darot, tad tiek ierosināta krimināllieta un vecākiem atņemts bērns).

Tāpat Gulbis norāda, ka Latvija jau ilgstoši pārkāpj Bērnu tiesību aizsardzības konvenciju, kurā ir teikts, ka bērnu no ģimenes var izņemt tikai ar tiesas lēmumu. Latvijā tas tā nenotiek. Latvijas valsts māna gan starptautiskās organizācijas, gan sabiedrību, pozicionējot pašvaldības apgādības iestādes ar nosaukumu “bāriņtiesa” par tiesām, lai gan bāriņtiesas nav tiesas (tās neatrodas tieslietu sistēmā un neatbilst tieslietu sistēmas prasībām) un to darbiniekiem nav tādas kvalifikācijas un atbildības, kā tiesām.

Runājot par arvien pieaugušo Latvijas bērnu adopciju uz ārzemēm, Jānis Gulbis norāda, ka pa tiešo naudu par bērniem neviens nesaņem (ja saņemtu, tad tādi cilvēki būtu momentāni jāliek cietumā), bet tas tiek apiets, prasot no bērnu adoptētājiem samaksu par pakalpojumiem, kas ir neadekvāti milzīga. Tādējādi formāli tiek apiets likums un tiek realizēta praktiska bērnu tirdzniecība, nesaņemot par to nekādu sodu. Ar šīm lietām nodarbojas speciālas bērnu adopcijas aģentūras.

Gulbis norāda, ka saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības konvenciju, adopcija uz ārzemēm ir pats galējākais solis, kad ir izsmeltas pilnīgi visas citas bērnu aprūpes iespējas pašu valstī. Latvijā arī tas praktiski netiek pildīts. Agrāk adopciju uz ārzemēm varēja apstiprināt jebkura bāriņtiesa un to visos gadījumos darīja Rīgas bāriņtiesa. Šo sistēmu izdevās pārtraukt, uz laiku apturēt jebkuru adopciju uz ārzemēm un panākt, ka par adopciju lemj attiecīgā rajona bāriņtiesa. Šāda sistēma no bērnu adoptētājiem prasa organizēt plašāku tīklu, bet nu var apgalvot, ka viņiem veidot šādus tīklus izdodas visai veiksmīgi.

Kā viens no bērnu adopcijas uz ārzemēm iemesliem tiek minēti smagi slimie bērni, kurus nevar izārstēt Latvijā. Saskaņā ar konvenciju, šādi bērni ir nevis jāadoptē uz ārzemēm, bet gan jāārstē, ja nepieciešams, kaut vai ārzemēs, bet par valsts līdzekļiem. Kā labu piemēru Gulbis min vienu gadījumu Lielbritānijā, kad ģimene, kurai bija labs advokāts, veica smagu operāciju privātā klīnikā par lielu naudu un pēc tam, pamatojoties uz starptautiskiem dokumentiem, piestādīja rēķinu valstij. Lielbritānija tiesu zaudēja un bija spiesta atmaksāt operācijas izdevumus.

Jānis Gulbis min arī iemeslus, kādēļ kategoriski bērnus nedrīkst adoptēt uz ārzemēm, jo bērniem tā ir dziļa un smaga psiholoģiska trauma, jo viņi zaudē dzimteni, tiek izrauti no savas valodas vides, zaudē draugus un paziņas un zaudē pat savu identitāti (tiek mainīts gan uzvārds, gan arī vārds). “Ārzemju adopcija praktiski pārkāpj visas bērna pamattiesības, tā ir visrupjākā vardarbība pret bērnu”, uzsver Gulbis.

Adoptēt uz ārzemēm nedrīkst arī dēļ nepietiekamas uzraudzības par bērnu tālāko likteni. Te, kā ļoti uzskatāmu piemēru Gulbis min gadījumu ASV vairākus gadus atpakaļ, kad ASV tika konstatēta adoptēto bērnu uzturēšana necilvēcīgos apstākļos mazos krātiņos un kad, komentējot šo gadījumu, ASV sociālais darbinieks TV sižetā atklāti pasaka, ka ASV pār adoptētajiem bērniem nav nekāda uzraudzība. ASV nav pievienojusies bērnu tiesību aizsardzības konvencijai un ASV pašreiz vitāli ir nepieciešami baltie bērni.

Tāpat tiek runāts par Norvēģiju un t.s. “juvenālo justīcuju”, kura Latvijā pilnā mērā jau ir ieviesta, kā tādu. Atbildot uz jautājumu, kādēļ tas tā notiek, Jānis Gulbis atbild, ka tas ir saistīts ar to, ka Rietumvalstīs, dēļ pārmērīgas e-vielu lietošanas un citiem iemesliem ir strauji pieaugusi cilvēku (gan vīriešu, gan sieviešu) neauglība, bet bērni ir nepieciešami, tādēļ arī visdažādākajos veidos viņi mēģina tikt pie svešiem bērniem.

Tāpat iemesls ir vispārējā Rietumu sabiedrības degradācija. Vēl 1970-gados, sociālajos dienestos bija stingra kadru atlases politika, tur varēja strādāt tikai cilvēki, kuri ir precējušies un kuriem pašiem ir bērni (nevarēja strādāt šķirteņi un cilvēki bez bērniem, kā tas plaši ir tagad).

Visos dienestos, kas strādā ar bērniem un ģimeni obligāti vajadzētu būt speciālām psiholoģiskām un pedagoģiskām zināšanām.

Vēl Gulbis norāda uz interesantu faktu, ka Rietumvalstsi kategoriski neļauj savus bērnus adoptēt uz ārzemēm.

Avoti:

Latvijas Kristīgais Radio

Inormācijas Aģentūra