TIE_BUSIM_MES

Kopīgo spēku nav vairs daudz. Sadalīt tos pa posmiem nozīmē sākt tos izšķiest. Ir jāapvienojas visiem un uzreiz, jāmaina vēlēšanu sistēma, jāatjauno valsts ekonomiskā suverenitāte, kas nav iespējama bez suverēnas valūtas – sava nodrošinātā lata. Galvenais ienaidnieks 22 gadus ir partokrātija. Tik mazai tautai tik mazā valstī partijas nav vajadzīgas. Ideoloģiju atšķirības ir vecmodīgs mīts. Kas pie pilna prāta, ļaunu savai valstij nevēlēs, postošu ekonomiku neatbalstīs, kosmopolītisku morāli tradicionālās vietā neizvēlēsies. Iesaku neatlikt. Pēc gada jau var būt par vēlu. Piedalīties vēlēšanās nozīmē atzīt, ka valdošais režīms ir leģitīms. Pēc tik ilgstoša varas noziegumu perioda pret tautu, ar to vispirms jāpārtrauc jebkāda sadarbība. Gandijs nedzīvoja akmens laikmetā, bet salīdzinoši ļoti, ļoti nesen. Pirmais tautas solis – totāls sistēmas boikots. Ja spriedelētājiem tas beidzot pielēktu, arī banksteru sistēmu varētu sagraut vienā dienā, 4% LV iedzīvotāju solidāri izņemot no bankām savus noguldījumus. Nevardarbīgas pretošanās veidu ir jūra.

Latvijas kuģim vēl tikai masti laukā. Lata stāvs jau zem ūdens. Kad zem tā būs karogs, valoda, himna, būs par vēlu. Ja neapvienosimies paši, mūs apvienos austošā kaimiņvalsts diktatūra. Arī citu kaimiņvalstu diktatūras. No Atmodas jāpamostās bija jau pirms 10 gadiem. Ja nemodīsimies pat tad, kad jau ir tik ļoti nokavēts, kad modīsimies? Jeb dosimies mūžībā miega stāvoklī?

Mēs visi runājam par vienu lietu, tikai katrs savā valodā un ar savas mazās pieredzes zīmju sistēmā – par vajadzību veidot kopīgu Fronti. 20 gadus pret Latvijas tautu un valsti rit fiziskas un morālas iznīcināšanas karš. Karā cīnās frontes. Ienaidnieks ir pievācis visas pilnvaras un resursus, bruņojumu un informatīvos kanālus. Taču tas, ka ienaidniekam ir vara, nav patiesība. Vara ir pie mums – pie tevis, pie manis, pie visiem. Taču tā iedarbināma tikai visiem kopā to apzinoties, un solidāri, saskaņoti, kopā to lietojot. Mēs varam no bāriņtiesu noziedzīgā tīkla izglābt savu tautiešu bērnus un pasargāt no nākamo nolaupīšanas pedofilu vai ārzemju audžu ģimeņu tirgum. Ja cīnīsimies pa vienam vai mazās grupiņās, ienaidnieks mūs pa vienam arī apvāks. Ja cīnīsimies visi kopā, uzvarēsim.

Ir sācies Pavasaris. Jūtama taču gaisā tā elpa? Visās nozīmēs. Tautai jāorganizējas pašaizsardzībai, savu bērnu glābšanai, savas valsts un zemes atgūšanai. Jāveido visu glābšanai nepieciešamo jomu divīzijas, pulki, vienības, kas aizstāvētu bērnus, jauniešus, vīriešus, sievietes, ģimenes, vecākus, visvecākos vēl dzīvos. Vara jāņem pašiem savās rokās. Vīriem jākļūst par karavīriem, sievām par karavīru spārnotājām.

Tā nav un nebūs mana Fronte. Manai sirdij bija jāiekliedzas, jo mūsu vietā jau vaidēja akmeņi. Tā bija un ir mūsu visu Fronte. Atmodas laika Fronti iegāza nelieši, nodevēji, kuriem vienaldzīgi bija latviešu Slapiņa, Zvaigznes un krievu miliču upuri. Nu esam izgājuši šausmu un ilūziju augstskolu, tāpēc tik viegli vairs mūs ‘neuzmetīs’. Šis, draugi, ir pēdējās mūsu iespējas Pavasaris. Ja neapvienosimies, nākamais var pienākt jau citas diktatūras priekšā uz ceļiem.

Uz Atmodas tīrajām straumēm varas augstumos pacēlās jaunā okupācijas režīma atbalstītāji. Boļševiku izauklēto nomainīja finansu okupācija ar savu perverso visatļautības ideoloģiju. Mums ir bijusi tikai viena brīvvalsts – pirmā republika. Kopš 1940.gada jau 73 gadus esam okupēti.

Kad Gunārs Astra padomju čekistu tiesas priekšā vēstīja “Es ticu, ka šis laiks paies kā ļauns murgs”, viņš nezināja, ka vēstī ne jau par 4.maija režīmu, kas mūs pievīla vēl uz 22 gadiem, bet par šodienu – par šo tautas pavasari. Vai tas paies kā ļauns murgs, vai kā vēl ļaunāks turpināsies, tas visu mūsu lēmuma varā. Ja būs vienota Tautas Varas Fronte, tad būs gan vara, gan uzvara.

P.S. Iluta Kaktiņa raksta: “Dīvaini, partiju sistēma pastāv, tajā iekļaujas tikai 1 % no Latvijas iedzīvotājiem (statistikas dati), mēs pārējie 99% pakļaujamies partiju diktātam. Kur vēl tik spilgti tiek parādīts valdošais terorisms?”

N.B. Mums, šiem 99%, tas 1% nekavējoties ir jānoliek pie vietas, jāatjauno 99% atņemtā vara. Ja šie 99% būtu viena Fronte, nedz iekšējie, nedz ārējie apstākļi mūs neplosītu. Par visu mēs lemtu paši. Sākumā dzīvotu vienkāršāk, taču ne kā vergi. Šodien skaidrs: būsim ne tikai izmirstoši vergi, bet arī dzemdētava ārzemju pedofilu un nenosakāmas orientācias audžu ģimeņu biznesam. 1% ar bāriņtiesu tīklu un Viņķels ministrijas tieksmēm ķēries klāt mūsu bērniem. Nepamosties cīņai var tikai neatgriezeniski sirdapziņas zaudējusi, savus bērnus nemīloša, verdziski bailīga un gļēva tauta. Vai mēs tādi esam? NETICU TAM. Mēs esam izcilu valstsvīru, viedu senču un visdromīgāko varoņu pēcteči. Pēdējais laiks pulcēties cīņai.