LV_cels_reloaded

Sākšu ar Nacionālajai apvienībai veltītām peršām R.Dzintara intervijā apliecināto “patriotisko” bažu sakarā:

Lata zārku ciet kas tapos,
Aprakšanai Brāļu kapos,
Maiju atkal min un martu,
Smadzenes lai tautai artu.

Varas “nacionāļi” mostas,
“Krievi nāk” jau atkal stostas:
“Tautu musinām un baidām,
Vēlēšanas taču gaidām…

Ja mēs pašvaldībās trāpām,
Visur gājiens būs ar lāpām,
Karodziņš pie “lopu” krūtīm
Nolemtības Eiro kūtī.”

Latu bērēm svaidīt sākušie režīma nacionāļi lokas kā svaigi ķerti nēģi. Ar skaidru galvu apzinoties to, ka Latvijai jau trešo dekādi nodarītais posts nav vairs pat salīdzināms ar Baigā gada, izvešanu un padomju laiku nodarījumiem pret mūsu tautu, cik glumi, sarīdīšanu, šķelšanu turpinoši skan šāda, pie varas nonākuša manipulanta kārtējie priekšvēlēšanu argumetni. It kā lats nebūtu velnam atdotais mazais pirkstiņš, pēc kura Eirosojuzam nāksies atdot valodu, kas augstskolās jau dominē kā angļu. Bet pēc tam mazāku nāksies sarintināt arī karogu, jo lielākam, augstāk par mūsējo, paģērēs plīvot ES zilajam. Un, visbeidzot,  jaudīgāk par “Dievs svētī Latviju” tiks pavēlēts skanēt ES himnai, kurā Dievu pieminēt būs aizliegts, jo Dieva vietā Eiropa sen virza iegribām, mānijām brīvi ļāvušos Cilvēku, cilvēktiesības dēvējot par vienīgo mūsdienās derīgo un pieļaujamo “reliģiju”.

R.Dzintars intervijā NRA sev un citiem iestāsta: “Es gribu, lai Latvijas neatkarība eksistē ne tikai uz papīra, bet arī realitātē. Simbolisku jēgu mēs piešķiram daudzām lietām. Taču jautājums ir: kam šī jēga primāra, un kam – sekundāra? Valsts karogam, valodai, ģērbonim, valsts svētkiem simbolisms ir primārs. Naudai – otršķirīgs (izcēlums mans, jo mazais pirkstiņš velnam – KD). Nauda ir materiālo vērtību mērs, apmaiņas līdzeklis un tikai tad simbols. Protams, arī man lats ir daudz mīļāks nekā eiro. Tieši tāpat kā otrā pasaules kara laikā – daudzi no tiem, kas karoja leģionāru formastērpos, labprātāk to darītu Latvijas armijas formastērpos. Bet izvēle bija tāda, kāda nu bija, tāpēc nācās uzvilkt vācu armijas formastērpus, lai karotu pret okupantiem (vai pēdējie 22 gadi nav dēvējami par LV okupāciju? Ja tā, tad kas ir tās šodienas okupanti un pret ko jācīnās vispirms – pret tiem, kas okupēja mūs pagātnē, vai pret tiem, kas mūs turpinās okupēt arī nākotnē? – KD), kas Latvijai bija atnesuši Baigo gadu. Eiro ir tikai šā brīža izvēle. Šobrīd vissvarīgākais ir saglabāt nacionāli domājošo latviešu vienotību (kas tā tāda ir? Vienotība, kas tautiešiem kā aitām liek bizot balsot par visu, kas šiem “vienotajiem” tiek paģērēts no Eiroūnijas? Un vai ar sarīdīšanu iespējams kādus nacionāli vienot? Jā jā, tad tikai pašnāvībai – KD). Mēs nespējam vienā būtiskā jautājumā vienoties, bet nāks taču nākamie svarīgie jautājumi, kuros nedrīkstam izlaist kontroli no rokām. Es ļoti cienu Kasparu Dimiteru, Imantu Kalniņu, Jāni Kučinski, un viņu intervijās, protams, ir savi argumenti, tomēr mani uzmanīgu dara tas, ka starp rindām ir mudinājumi skatīties uz austrumiem, ir runas par „tautu draudzību”, par to, ka jābūt pretimnākošākiem pret nepilsoņiem un tā tālāk. Uz austrumiem mūs nevarēja noskaņot ar mīlestību, bet naids pret rietumu vērtībām mūs grūž austrumu skavās. Daudz no tā, kas notiek rietumos, man ir dziļi pretīgs, taču tas nekad nebūs tik nepatīkams (tātad, juvenālās justīcijas, sodomijas, tradicionālo uzskatu apspiešana rietumos R.Dzintaram ir patīkamāka, kā homoseksuālisma proapgandas, bērnu prostitūcijas aizliegums un tautas aizvien saliedētākā cīņa pret juvenāļiem – KD), kā apziņa, ka kādreiz varētu atkārtoties tas, ko savulaik nesa padomju vara.”

Tātad, Kalniņa, Dimitera un Kučinskia aicinājumu uz saticību un sadarbību ar visiem Latvijas iedzīvotājiem, kā arī konkrēti argumenti par to, kas ir R.Dzintara joprojām par “vērtībām” dēvētās rietumu necilvēcīgās “cilvēktiesības” ir drauds, “ka kādreiz varētu atkārtoties tas, ko savulaik nesa padomju vara”?

Cik mazam prātam un cik lielam cinismam, bezkaunībai jābūt, lai jau trešo dekādi, tuvojoties vēlēšanām, tautas varas laupītāji, valsts iedzīvotāju sarīdītāji, latviešu sabiedrības šķeltnieki, atkal un atkal atkārtotu vienu to pašu “Krievi nāk!”? Kamēr tie, skanot līdzīgiem saukļiem un to izvērstiem skaidrojumiem, joprojām “nāk”, ar režīma nacionāļu gādību kopš 1990.gada 4.maija uz Latviju jau atnācis ar ASV dolāru parādu “nodrošināts” lats, kas nu jau šo pašu nacionāļu noletmts aiziešanai pa skuju taku. Tāpat vairākkārt jau atnācis LGBT praids, pret kuru VL neprotestēja un atteicās deleģēt ielu protestiem arī savas kustības biedrus. Visā Latvijas tautsaimniecībā atnācis visaptverošs posts, bezdarbs, nabadzība, no kartes izzuduši 500 miesti. Augstākās izglītības iestādēs atnācis arī kosmopolītisks standarts studentu apmācībā pāreit tikai uz angļu valodu. Vai tāpēc, ka “krievi nāk”? Nē, tikai tāpēc, lai latvieši aizietu. Ne tikai pa skuju taku uz kapsētu, ne tikai pa bezdarba taku uz ārzemēm, bet arī tāpēc, lai ausgtskolas beigušajiem darbu krievu valodas nezināšanas dēļ nebūtu iespējams atrast Latvijā, bet tikai rietumos.

16.marta pasākumu kaislības uzskatāmi parādīs, ka esam ne tikai saskaldīta, sarīdīta tauta, bet jau sašķaidīta un izsmērēta gar režīma eiroremonta sienām.

Ja mēs katrs viens no šiem meliem pasargāsim un no to sekām izglābsim kaut tikai savus bērnus, tā mēs būsim izglābuši visu tautu.

Es atsakos turpināt iet bojā ar atlikušajiem savā ģimenē, ar atlikušajiem savā ciemā, ar atlikušajiem savā tautā, ar to mazo, gaistošo cerības atlikumum, kas uzvaras ticībā pārvēršams tikai ar radikālu izšķiršanos nesekot režīma priekšvēlēšanu manipulācijām ar izmocītās tautas psihi. Es nevienās režīma vēlēšanās vairs nepiedalīšos un aicinu nepiedalīties nevienu, kas grib savu Tēvzemi pasargāt no vēl lielākas nelaimes – pilnīgas izdzišanas ekonomiski, finansiāli un morāli perversi orientētās Eiropas nāvīgajos apskāvienos. Pasaule šobrīd dalās tikai divās daļās – vieni ir tie, kas globālo finansu okupāciju un sodomizāciju atbalsta, otri ir tie, kas nostājas pret to. R.Dzintars, NA un visa valdošā koalīcija šobrīd ir nostājusies finansu okupantu un Latvijas sodomizētāju pusē. Kurā pusē nostāsies tu?

Aiziet lats, krievi, kā bijuši, ir tepat. Nāk Eiropraids ‘Rīga 2015′ !

Kaspars Dimiters
dziesminieks
Tautas Varas Frontes dibinātājs

http://tautasvarasfronte.lv
tautasvarasfronte@gmail.com