AA_Shchegolev

AUDIO LEKCIJA: Альфред Щёголев «Воспитание мальчиков и девочек»

22 gadu laikā, mūsu valsts varu regulāri sagrābušie, uzturējuši ideoloģiju, kas par normālu aicinājusie pieņemt visu nenormālo, perverso, pretdabisko, necilvēcīgo. Ja jauna sieviete tērpjas, frizējas un krāsojas kā prostitūta, tas šodien ir ok. Ja pavisam jauna meitenīte TV šovā vecāku ietērpta ar mājienu, ka arī viņa tiek gatavota par prostitūtas tēla mantinieci, tas arī šodien jau ir ok. Ja zēni nēsājas ar auskariņiem, bez muskuļiem, krāsotiem matiem un sievišķīgām kustībām, tas tāpat šodien ir ok. Ja mūsu bērnus ar legāli pīpējamu mēslu palīdzību mērķtiecīgi pārsēdina uz cannabis, par kura legalizēšanu sabiedrībā pazīstamas personas cīnās ne mazāk, kā citas zināmās personas par sodomijas legalizēšanu, tas arī šajā Latvijas tautai nozagtajā valstī ir ok.

Tomēr, jo dziļāk šīs valsts perversā ideoloģija un necilvēcīgā ekonomika Tēvzmes aborigēnus dzen nabadzībā un bezspēcībā, jo spēcīgāk vēl pilnīgi nenojukušajos un nekapitulējušajos ļaudīs most instinktīvas pretošanās un pašsaglabāšanās spēks. Aizvien vairāk atklāti izpaužas tie, kas nevēlas turpināt pārvēršanos par visu pretdabisko akceptējošiem bedzimuma baudīšanas un pašiznīcināšanās maniakiem.

Diemžēl Latvijā profesionālu, kompetentu, liberālās bezmugurkaulnieku ideoloģijas neinficētu viedokļu paudēju ir gauži maz. Un ja arī kāds rodas, ar savu viedokli tādam lemts slapstīties blogu, komentāru vai soc. tīklu zonā. Valdošo režīmu atbalstošo komercstruktūru barotie mediji patiesību pie vārda laiž ar visretākajiem izņēmumiem. Un arī tad tikai tāpēc, lai izraisītu viedokļu jezgu komentāru zonās, pievērstu uzmanību saviem medijiem, ne jau tēmai, kas būtu nopietni jāapspriež.

Tautas lielākā traģēdija ir tās dezorientētie, apjuciātie, uzbudinātie, ar visatļautību diendienā kārdiātie un līdz apsēstībai inficētie bērni. Kā pasargāt šo mūsu vienīgo nākotni no tālākas morālas un fiziskas iznīcināšanas? Par to psihoterapeita Alfrēda Ščogoļeve audio lekcijā par zēnu un meiteņu audzināšanu. Šī speciālista viedoklis neattiecas tikai uz Krievijas sabiedrību, bet uz visiem cilvēkiem pasaulē, kas vēl cer savus bērnus izaudzināt par cilvēkbērniem.

AUDIO LEKCIJA: Альфред Щёголев «Воспитание мальчиков и девочек»

• • •

P.S. Ne mazāk svarīgs vecākiem šī psihoterapeita lekcijas teksts
«Права» секс-меньшинств – права на бесчестье

Уважаемые коллеги, меня всегда несколько удивляло, когда говорят о традиционной сексуальной ориентации и нетрадиционной. Дело в том, что сексуальное влечение – это не традиция. Традиция относится к культуре. А сексуальное влечение относится к физиологии организма, его предназначение в биологическом плане – воспроизводство потомства. Причина появления потомства не в традициях культуры, а во влечении друг к другу мужского и женского организма. Половое влечение существует в природе, а не в культурных традициях. Мы, врачи, знаем, что помимо нормы существует и патология сексуального влечения, которая обычно рассматривается в рамках такого раздела психиатрии как «синдром неодолимых влечений». Гомосексуализм может быть одним из проявлений этого синдрома. Надо заметить, что как неодолимое влечение, как инстинктопатия (патология инстинктивного влечения), он не очень распространён. Мы можем говорить, что где-то два, может быть, три процента людей гомосексуальной ориентации имеют эту самую инстинктопатию в основе своего полового поведения. Они в этом никак не виноваты, такими их сделала природа. Но распространение гомосексуальной ориентации в обществе гораздо шире, чем распространение синдрома неодолимого влечения, в структуре которого и существует истинный гомосексуализм. Чаще мы имеем дело с так называемым ложным гомосексуализмом, когда никакой инстинктопатии нет, но человек, в силу разных причин (подражание, совращение, жажда необычного и непривычного, пропаганда сексуального гедонизма, порнография и т.п.) позиционирует себя в качестве гомосексуалиста.

Я врач-психотерапевт с достаточным стажем (43 года). На прием ко мне приходили разные пациенты, в том числе и люди с гомосексуальной сексуальной ориентацией. У меня сложилось впечатление, что по большей части это люди с демонстративной структурой характера, так называемые «демонстративные акцентуанты». Они ранимы, чувствительны к оценке их окружающими, у них очень подвижное воображение. Они весьма внушаемы, особенно в тех случаях, когда вектор внушения совпадает с вектором их самовнушения. Их отличает к тому же почти детская инфантильная реакция на всякого рода фрустрации, т.е. они переживают чувство досады, когда всё происходит не так, как им бы хотелось. Они постоянно чувствуют несправедливость к ним окружающего мира и считают что всё, что не в их сторону – это нарушение их прав. Они, как правило, уверены в том, что все окружающие презирают их за их сексуальную особенность и негодуют по поводу такого отношения к себе. Наверное, не все люди с гомосексуальной ориентацией таковы, но я говорю о том, что мне приходилось наблюдать чаще в своём клиническом опыте.

Совершенно очевидно, что сексуальная сфера – это сфера интимных отношений, можно сказать, особо интимных отношений. Когда в обществе интимные отношения становятся публичными, то это говорит как о глубокой моральной деградации такого общества, так и о нравственном разложении личности, допускающей такую публичность. И здесь неважно, гомосексуальная или гетеросексуальная ориентация становится предметом такого прилюдного бесстыдства. Важно то, что такая демонстрация опошляет и оскотинивает людей, принимающих в ней живейшее участие и, как ни что другое, способствует запуску процессов личностной деморализации и деградации, особенно в подрастающем поколении, созерцающем все эти публичные непотребства. Понятно, что некоторым людям гомосексуальной ориентации, в силу их характерологических особенностей, в силу их обид на общество, которое смотрит на них не так, как им хотелось бы, кажется несправедливым, что людям гетеросексуальной ориентации как будто разрешается публично демонстрировать те или иные формы развратного поведения, а им этого почему-то делать нельзя. В этом они видят нарушение своих прав и свобод, хотя, по сути, они оспаривают у гетеросексуальных бесстыдников лишь «право на бесчестье», не более. Публичность интимных отношений не является обязательным условием сексуального партнёрства, всё, что является интимным по статусу, должно оставаться интимным. Понятно, что люди с гомосексуальной ориентацией также не нуждаются в какой-то публичности, ведь им, собственно, никто не запрещает вести такую сексуальную жизнь, которую они ведут, но их обиды на то, что кто-то активно не желает быть такими, как они, не хочет признавать «естественности» их сексуальной ориентации, что на них «как-то не так смотрят» в обществе, им не дают активно публично демонстрировать и пропагандировать свой интим, заставляет их громко заявлять об ущемлении их прав и свобод. Совершенно очевидно, что такие протестные настроения можно ловко использовать для выражения недовольства существующими порядками, обвиняя власти в несоблюдении необходимых «демократических свобод», в «преследовании секс-меньшинств» и прочих ущемлениях «прав человека». И понятно, что нужно всё это не столько самим гомосексуалистам, сколько какой-то третьей заинтересованной стороне, которая явно манипулирует этими недовольными людьми, подталкивая их к протестам, сея тем самым управляемый хаос с целью дестабилизации социальной обстановки в стране.

Есть ещё одно обстоятельство, вокруг которого нагнетается истерическая реакция защитников гомосексуальной пропаганды. Их требования сексуальных свобод наталкивается на то, что очевидно любому здравомыслящему человеку: от гомосексуальных контактов детей не рождается. Поэтому пропаганда и популяризация гомосексуализма наталкивается на здоровую реакцию тех, кто чувствует и серьёзно обеспокоен угрожающей нашей стране демографической катастрофой. Сохранению семьи, рождению детей, приумножению населения России в значительной мере препятствует моральное разложение общества, упорно внедряемые в сознание и поведение людей, особенно в подрастающие поколения, представления о вседозволенности и своеволии как непременном условии социальной свободы. «Бери от жизни всё!», «Отрывайся со вкусом!», «Не тормози – вливайся!» – всё это лозунги беспечного существования, превращающего людей в стадо бессмысленных особей, жаждущих только одного: бесконечного чувственного удовольствия, во что бы то ни стало! При таких жизненных «ценностях» разврат становится «нормой жизни», а гомосексуализм, не имеющий, понятно, детородных последствий, ещё одним способом чувственной «крутизны». Всё это на руку тем, кто хотел бы удушить Россию всеобщим развратом с его деморализацией и деградацией народа, и отказом молодых людей от семейной жизни, от деторождения. Поэтому пропаганда «безопасного секса» (и, видимо, самая большая опасность для таких пропагандистов – дети!) это пропаганда самого настоящего геноцида, умерщвляющего страну. Надо ли говорить о том, что всё это весьма на руку нашим западным заклятым «друзьям», пекущимся о соблюдении «демократических норм» социальной жизни в нашей стране.

Надо сказать, что процесс полоролевой идентификации, процесс обретения половой роли – это очень длительный процесс, он начинается рано, ещё внутриутробно. Ребёнок рождается не бесполым существом, он изначально рождается существом сексуальным. Другое дело, что его сексуальность – другая, она не такая, как у взрослого человека, но, тем не менее, компоненты этой детской сексуальности входят в последующем в структуру зрелого эротизма взрослого человека. Развитие сексуальности происходит поэтапно, и на каждом этапе возможны определённые фрустрации, влияющие в последующем на формирование сексуального влечения. Здесь надо особо подчеркнуть два периода, имеющих особое значение для формирования сексуальной ориентации: это возраст от 4-х до 6-ти лет, и подростковый возраст, с 12 до 18 лет. В первом из названных периодов ребёнок для дальнейшего своего развития должен оторваться от тесной симбиотической привязанности к матери, потому что ему необходимо обретать опыт автономии и инициативы (это особенно касается мальчиков). Здесь для ребёнка оказывается очень важным присутствие в его жизни отца, его мудрое, твёрдое и любящее влияние на становление детского характера. Ребёнок отходит от матери, потому что его привлекает отец, он разнообразно и интересно с ним взаимодействует, играет и т.д. Для мальчика «стать как папа» означает, в конце концов, стать будущим мужчиной, таким же, как папа. Это очень важный опыт на путях полоролевой идентификации развивающегося ребёнка. К великому сожалению, мы в наше время довольно часто встречаемся с проблемным отцовством. Очень многие мужчины, даже становясь отцами, никак не могут обрести черт зрелого отцовства. Это гигантская проблема нашего общества – проблема безотцовщины, даже при живых отцах. Ведь отцовство – особое, духовно-нравственное состояние мужчины, оно не даётся ему с рождения, оно требует серьёзного личностного роста мужчины, а это процесс не простой. Быть только биологическим донором для рождения ребёнка для мужчины явно маловато. Отец включается в воспитание ребёнка где-то в районе 4- 4.5 лет. До этого времени ребёнок находится под влиянием и опекой матери, дальше эстафета воспитания должна переходить отцу, но для этого он должен быть зрел как личность. Если отец слабый, «никакой», или вообще отсутствует в семье, то мальчик изначально не получает определённой прививки мужского стиля поведения для последующего развития по мужскому типу, а девочка лишается первого значимого образа мужчины в своей жизни, что также будет иметь серьёзные последствия для её будущей половой идентификации. Т.е. отец в жизни ребёнка является основным фактором в процессе его полоролевой идентификации. Если нет этого «фактора» в детстве и отрочестве, то смещения в формировании сексуальной ориентации у ребёнка и будущего взрослого человека могут проявиться с высокой степенью вероятности.

Теперь период от 12 до 18 лет. Некоторые психиатры говорят, что в этом возрасте возможны эпизоды так называемого транзиторного гомосексуализма. Правильнее, я думаю, говорить о своеобразном гомоэротизме этого возраста. Известно, что подростки особо ценят ярких представителей своего пола (личность педагога, руководителя, мастера, тренера), потому что им необходим яркий образец для подражания. Это утверждает их в их половой принадлежности, а через идентификацию со значимым лицом они обретают своё половое сознание и соответствующий стиль полового поведения. Обретением полового сознания завершается процесс полоролевой идентификации. Отныне мужчина окончательно чувствует себя мужчиной, а женщина – женщиной. В этот же подростковый период развития возможны влияния, которые, используя гомоэротизм подростка, могут сбить его на путь гомосексуальной ориентации. Опытные гомосексуалисты нередко именно в этом возрасте совращают подростка, пользуясь тем, что он входит в стадию так называемой молодёжной гиперсексуальности и его сексуальный интерес и воображение подпитывается всем необычным и будоражащим. Надо заметить, что подростки впечатляются не тем, что хорошо или плохо, а тем, что «КРУТО», и этой «крутизной» соблазняют его представители гомосексуального сообщества, вводя его в круг своих интересов.

Teksta oriģinālpublikācija ŠEIT.