VIDEO: http://www.bbc.co.uk/news/uk-20475321

UK juvenālā sistēma no ģimenes izņem bērnus, jo vecāki ir pret multikulturālismu: http://www.bbc.co.uk/news/uk-20475321Zināšanai: UK 2010.gadā imigrantiem piešķir 186 000. pases. Kopumā imigrantiem Eiropā piešķir 740 000 pases. Francijā 135 000, Spānijā 122 000, Vācjā 90 000. Visvairāk pases saņēmuši bēgļi ir no Marokas – 60 000. Par 50 000 vairāk, kā ik gadu, pases saņēmuši bēgļi no Turcijas.

Imigrantu kustība dinamizējas. ES imigrantu kvotas paredzējušas lielāku imigrantu skaitu arī Latvijai, taču par to neviens šeit atklāti nerunā. Varbūt kāds no atbilstošiem ierēdņiem beidzot varētu pateikt, kāda šai jomā ir Latvijas nākotne? Vietu pārbēdzējiem uz LV 22 gasus šeit valdošais režīms atbrīvojis milzu apmēros. Larvija tiešām ir brīva – no cilvēkiem, darba, morāles, nākotnes. Arī bērnu izņemšanas no ģimenēm un iztirgošnas uz ārzemēm dēļ Latvijas jau ir juvenālā institūcijas terora valsts.