Šorīt 5:55 pabeidzu Krusta skolas 40 lūgšanu dziesmu CD albumu/grāmatu “Ja Kristus tevī ir augšāmcēlies”. Te viena pēc 87.psalma sacerētā dziesma VISI MANI AVOTI IR TEVĪ.

Ar laburītu.
Kaspars