L.Rjabičenko  - par metodēm, kā samazināt planētas (lasi – mūsu tautas, mūsu ģimeņu) cilvēku skaitu.

L.Rjabičenko – Par iedzīvotāju skaita samazināšanas metodēm