25.martā Kongresa namā notika seminārs “Par Latviju bez banksteriem”. Semināra galveno daļu vadīja banku un vērtspapīru eksperts Jevgēņijs Okss.

Lai mēs beidzot saprastu, kas ir tā finansu sistēma, kas izpostījusi ne tikai mūsu valsti, bet visas šajā sistēmā ar varu un viltu iekļautās valstis, laiks beidzot iedziļināties un saprast, ka mēs nevaram būt zaudējuši savas ieķīlātās zemes, mājas, dzīvokļus, jo bankas ar mums slēgušas līgumus, pašas nepildot likumos paredzētās saistības, regulāri un bez apstājas ar mūsu bankās esošajiem līdzekļiem veicot noziedzīgas darbības pret katru no mums un pret visu mūsu valsti kopumā. Ja to līdz pamatu pamatiem nevēlēsimies saprast, mums nav nekādu tiesību vēlēties savā valstī citādu, labāku dzīvi. Ja neiedziļināmies un visi kopā – visa tauta – pret banku sistēmas noziedzīgo darbību nevēršamies, gribam to vai negribam, ar savu pakļaušanos mēs turpinām šo sistēmu atbalstīt. Turpinām atbalstīt visu, kas 20 gadus mūsu valsti un tautu postījis un postīs. Ja neiedziļināmies, mūs turpinās muļķot latviešu valodā ar lāpām, karodziņiem, vēsturiskiem datumiem, nebeidzamiem konfliktiem, tā radot vajadzīgo dūmu aizsegu, lai Latviju un visu mūsu tautu iznīcinātu līdz saknēm.

Attopamies! Mostamies! Cīnamies!