Šis stāsts vēl pavisam nesen bija noslēpums. To rūpīgi slēpa boļševiki, viņu Vācijas patroni un revolūciju dāsni finansējušās aprindas – visi, kas bija iesaistīti Lielā Plāna realizēšanā. Bez tā, ko atklāj šī filma, tādas Lielās Oktobra Revolūcijas nemaz nebūtu bijis. Filma izgaismo Aleksandra Parvusa personību. Tieši viņš bija Lielā Plāna autors un organizators, kura darbību un vajadzības apmaksāja ķeizariskā Vācijas valdība. Tieši šis ļaunais ģēnijs bija tas, kas palīdzēja Ļeņinam un viņa partijai nonākt pie varas. Filmā šo jomu pētījuši dažādu valstu vēsturnieki kliedē līdz šim aktīvo mītu par it kā Krievijas iekšienē briedušo un eksplodējušo revolūcijas dumpi – lielāko kādas tautas ilgtermiņa genocīdu pasaules vēsturē.