Stihiski no sirds izlauzies dziesminieka aicinājums visiem pie prāta un jēgas vēl esošiem Latvijas iedzīvotājiem meklēt KOPĪGU VALODU.

Visi, kas Latvijā 20 gadus atbalstījuši etnisko kopienu pašizolēšanās politiku, kas uzkurinājuši naidu pret nelatviešiem, kas baidījuši ar “krievi nāk” un Berlīnes mūri uzcēluši visas Austrumu robežas garumā, izpostos Latgali, Malēniju, visi, kas izmirstošo un aizbēgošo latviešu tautu ar nelietīgi valkātiem pseidonacionāliem motīviem turpina sarīdīt pret 600 000 lielo LV iedzīvotāju cittautiešu daļu, visi šie kūdītāji apzināti, nelietīgi, ciniski turpina 20 gadus ilgušo politisko un ekonomisko genocīdu pret latviešu tautu un tām tautām, kam Latvija ir Tēvzeme, Dzimtene, Mājas.

Visi, kas dzīvo ar pakaļu pret nākotni, galvu iebāzuši nebeidzami mudžekļaini traktējamajā pagātnē, pārcilādami nebeidzamās argumentu kankaru kaudzes, tā turpinot sajaukt ļaužu prātus, novēršot tos no aktīvas organizēšanās savas valsts glābšanai, ar finansu un banku tīklu krāpšanas un mahināciju shēmām nolaupīto zemju un uzņēmumu atgūšanai, patstāvības un neatkarības atjaunošanai, tāpat definējami kā noziegušies pret Latviju, tās pamatnāciju un visām Latvijā dzīvojošajām tautībām, kas vēlas par mums visiem kopīgās valsts nākotni cīnīties kopīgiem spēkiem, cilvēcīgi un draudzīgi. Latvijas tauta nav jāšķeļ un tās sašķeltās daļas nav jāvieno ap katras sarīdītās daļas pagātnes svinamajiem datumiem. Latvijas tauta ir jāvieno cīņai par bojāejošās valsts nākotni.

Visi politiķi, kas ar dažādu provokāciju palīdzību vairo nesaticību starp Latvijā mītošajām tautībām, ir diversanti un viņu rīcība ir pretvalstiska. Visi, kas šādus politiķus, viņu viltu un nelikumīgu darbību rezultātā sagrābto varu atbalsta, arī uzskatāmi par Latvijas valsts un tās tautas ienaidniekiem, kas veic pretvalstisku darbību.

Visi radikāļi (kā latviešu, tā nelatviešu), kas vairo nesaticību starp Latvijā dzīvojošajām tautām arī uzskatāmi par pretvalstisku darbību īstenotājiem. Radikāļu provokāciju testi ir veikti, nacionālistiem izdarot savējo, bet Lindemana atbalstītājiem – savējo, proti, vētrainie referendumi ir notikuši. Šādai konfrontēšanai nekavējoties ir jāpieliek punkts, visus atziņas un emociju resursus koncentrējot saticības vairošanas, kopīgas valodas meklēšanas, valsts glābšanas stratēģijas plānošanas un saskaņošanas darbam, respektējot visu dalībnieku pamatotos argumentus un viedokļus, ja tie derīgi kopīgo valstisko mērķu īstenošanai.

Politika Latvijā vairs nedrīkst būt sektantiski nekulturāla. Tai jākļūst kulturāli cilvēcīgai. Tikai sektantiska pieeja politikai spēj vienu nāciju rīdīt pret kādu citu nāciju, ignorējot tautu kultūras un cilvēcības ētiskos kritērijus. Cilvēki, ja ir cilvēcīgi, palīdz viens otram. Latvieši, ja ir cilvēcīgi, grib palīdzēt cittautiešiem. Cittautieši, ja ir cilvēcīgi, grib palīdzēt latviešiem. Ar necilvēcīgiem latviešiem un cittautiešiem mums nav vairs jārēķinās. Tie visi ir jāizolē no diskusijām, protams, ikvienam no tiem atstājot iespēju no saviem sektanstiskajiem, naidu un nesaticību kurinošajiem maldiem atgriezties.

Lai glābtu Latviju, mums jārunā tikai KOPĪGĀ VALODĀ. Mums jārunā tikai par lietām, kas svarīgas mūsu kopīgai nākotnei. Mums jārunā tikai par to, kas mūs vieno, kas mūs dara saticīgākus, draudzīgākus, cieņpilnākus vienam pret otra kultūru, ideāliem, cerībām. KOPĪGA VALODA mums jāatrod mūsu bērnu un mazbērnu dēļ, kuru nākotne visciniskākajā veidā tiek apdraudēta, mākslīgi sarīdot tautas uz radikalizēta viltus nacionālisma pamata.

Lai mēs visi, kas apjēdzam politiķu nodarīto postu tautai, spētu rast KOPĪGU VALODU savai kopīgajai cīņai, visu pārāk privāto, pārāk intīmo uzskatu atšķirības ir jānoliek malā, KOPĪGĀ VALODĀ apspriežot tikai tās lietas, kas var palīdzēt mainīt esošo politisko un ekonomisko sistēmu tādas sistēmas virzienā, kas mūsu valsti izvestu no starptautisku valsts līmeņa noziegumu rezultātā radītās krīzes strupceļa.

Lai mūs visus, ka esam PAR KOPĪGU VALODU, iedvesmo un iedrošina M.Gandija vārdi:

“Sākumā viņi mūs nepamana, pēc tam viņi mūs izsmej, pēc tam viņi mūsu apkaro, bet pēc tam mēs uzvaram.”

Dziesminieks Kaspars Dimiters
25.02.2012

 

P.S. Ideju par KOPĪGU VALDOU jau iedarbināju krietni pirms referendums. Aicinājums jau parādījās Facebook profilā ŠEIT. Arī Twitter sistēma ir profils ŠEIT.