Par šo ieklājumu Youtube paldies Savrupniekam.

Tauta tālumā

Tautietis trimdinieks glāzīti tver
Un, baseinā guļot, Martini dzer.
Dēlam Jānim daudz grādu bioķīmijā,
Melna spāniete gaida to Kalifornijā.

Tauta šai malā, tauta tai malā…

Tautietis rīdzinieks drusku mazāk sver,
Bet tāpat ar prieku kādu lāsīti dzer.
Tam dēls brauks uz Gruziju tehniku sēt,
Savu dzīvi pēc plāna tur noformēt.

Tauta šai malā, tauta tai malā…
Vai ilgi elpos tā – tauta gaujmalā?
Tauta tālumā, tauta tuvumā…
Vai ilgi elpos tā – tauta kliedētā?

Tautietis trimdinieks dziesmu svētkos dzied,
Visvairāk pa naktīm, līdz balss aizkrīt ciet.
Tam dēls tikmēr Āziju apmeklē,
Ēd rīsus un pingpongu uzspēlē.

Tauta šai malā, tauta tai malā…

Tautietis rīdzinieks uz Dziesmu svētkiem iet
Un dažādās mēlēs par dzimteni dzied.
No Kaukāza dēls tam kartiņu sūt’,
Bet vecajam to ir izlasīt grūt’.

Tauta šai malā, tauta tai malā…
Vai ilgi dziedās tā – tauta gaujmalā?
Tauta tālumā, tauta tuvumā…
Vai ilgi dziedās tā – tauta kliedētā?

Tautietis trimdinieks runāt grib daudz -
Ēdot šrimpus, tas tautu uz cīņu sauc.
Tam dēls tikai brīnās – kas kauties vairs ies?
Tagad pasaulē valdīšot mūžīgais miers.

Tauta šai malā, tauta tai malā…

Tautietis rīdzinieks klusē jau sen,
Un sociālistiskā darbā tas sten.
Ja spārdīties sāks tas kā īrs, vai basks,
Tad saulītē tauta kusīs kā vasks.

Tauta šai malā, tauta tai malā…
Vai ilgi klusēs tā – tauta gaujmalā?
Tauta tālumā, tauta tuvumā…
Vai ilgi klusēs tā – tauta kliedētā?
Tauta šai malā, tauta tai malā…
Vai ilgi elpos tā – tauta gaujmalā?
Tauta tālumā, tauta tuvumā…
Vai ilgi elpos tā – tauta manējā?

 

Dziesma /Title/: Tauta tālumā /People in the distance/
Izpildītājs /Artist/: Trīs no Pārdaugavas
Albumi /Albums/: Zilā jūriņā (1972, LP) / Reiz dziedāja… Piemiņas izdevums (2008, CD)
Mūzika un vārdi /Music&Lyrics/: Vilnis Baumanis
Country: USA
Language: Latvian