“Tas, kurš upurē brīvību, lai justos droši, nav nedz brīvības, nedz drošības cienīgs.”B.Franklins

“He who sacrifises freedom for security deserves neither.” Ben Franklin

The American dream

Американская мечта