Pēc tam, kad Vudro Vilsons (ASV prezidents no 1913-21) bija parakstījis likumu*, kas pasauli galu galā noveda pie tās situācijas, kādu to vērojam šodien, viņš sacīja:

“Jebkuru ražojošu lielvalsti kontrolē tajā pastāvošā kreditēšanas sistēma. Mūsu kreditēšanas sistēmā pēdējās instances kreditors ir privātbankas. Līdz ar to, nācijas izaugsme un visas mūsu darbības ir nelielas cilvēku grupas rokās, kas, ja pat pieļaujam domu, ka tie ir godīgi ļaudis un darbojas sabiedrības interesēs, savu uzmanību tomēr koncentrēs uz tādiem darījumiem, kur tiek apgrozīti viņu privātie līdzekļi. Līdz ar to, sev dabiski piemītošās aprobežotības dēļ, viņi mērdēs, ierobežos un, galu galā, patiesu ekonomisko brīvību iznīcinās.”

* 1913.gadā Vilsons parakstīja likumprojektu par Federālo rezervju sistēmas radīšanu, kas pilda ASV centrālās bankas lomu.