Jēdzienu “dubultdoma” (angliski – Doublethink) esmu aizņēmies no Dž. Orvela grāmatas “1984″. Dubultdoma nozīmē spēju savā prātā vienlaikus paturēt divus pretējus uzskatus, un abus pieņemt par vienlīdz pareiziem. Piemēram, Mīlestības ministrija nodarbojas ar citādi domājošo izsekošanu, spīdzināšanu un pāraudzināšanu. Patiesības ministrija nodarbojas ar varai nepieciešamās realitātes konstruēšanu, šim nolūkam regulāri izdomājot totalitārajai varai izdevīgākās notikumu versijas un atbilstoši pārrakstot vēsturi. Miera ministrija gādā par nemitīgiem kariem, kuru pasludinātie mērķi neatbilst patiesajiem.

Mums mēģina iestāstīt, ka grāmatu “1984″ Orvels rakstījis par padomju totalitārismu, taču vērotāji ar atvērtu prātu jau sen ievērojuši, ka grāmata ir par Rietumu un it sevišķi anglo-amerikāņu dominēto globālo kārtību, kāda tā izveidojās XX gadsimta beigās un XXI gadsimta sākumā.

Interesentus aicinu palasīt vietni “Orvels mūsdienās” (http://www.orwelltoday.com/), kā arī noskatīties internetā atrodamo BBC filmu “The Real Room 101″.

Dubultdomas globālās izpausmes

Mēs dzīvojam laikā, kad ASV un tās NATO satelīti uzsākuši vai turpina 7 karus un intensīvi gatavojas vēl vismaz diviem (pret Sīriju un Irānu), destabilizē veselus pasaules reģionus un mērķtiecīgi rada priekšnoteikumus Trešajam pasaules karam. Nobela komiteja ASV prezidentam B. Obamam piešķīrusi Miera prēmiju un nedomā šo savu lēmumu pārskatīt. Tātad par karu eskalāciju rūpējas “Miera prezidents”.

Mēs dzīvojam laikā, kad “humanitārās misijas” vārdā suverēnas valstis tiek iebombardētas akmens laikmetā, tiek iznīcināta šo valstu gadiem būvētā infrastruktūra un izlaupīti iedzīvotāju iekrājumi. Šo valstu iedzīvotāji tiek aplaupīti, nogalināti ar bezpilota lidmašīnām, ķekaru bumbām, noplicinātā urāna lādiņiem, lāzerieročiem u.c. Mēs dzīvojam laikā, kad “civiliedzīvotāju aizsargāšanas” vārdā tiek apbruņotas starptautisko teroristu, profesionālu slepkavu un algotņu bandas, kuras laupa, izvaro sievietes un vīriešus, spīdzina sirmgalvjus un bērnus, zvērīgi nogalina civiliedzīvotājus, linčo nēģerus utt. Labākais un svaigākais piemērs tam ir Lībija, bet tas nav vienīgais. Turklāt svētību šādai akcijai, pārkāpjot savus statūtus un starptautiskās drošības normas, dod ANO Drošības padome.

Mēs dzīvojam laikā, kad Nobela prēmijas ekonomikā piešķir sociopātiskiem kriminālnoziedzniekiem, kuri izdomājuši jaunas shēmas cilvēku un tautu aplaupīšanai un tautu resursu sagrābšanai. Pasākumi, kas domāti cilvēku un tautu pakļaušanai vēl dziļākai parādu verdzībai, “jaunvalodā” (angliski atbilstošais Orvela apzīmējums ir Newspeak) tiek saukti par krīzes pārvarēšanas pasākumiem. Krīzes izraisītāji šai sistēmā tiek glābti un apbalvoti, bet krīzes upuri – aplaupīti vēl vairāk un izspiesti no aktīvās dzīves aprites.

Ciniskākos un nežēlīgākos finanšu laupītājus šajā globālajā kārtībā, piemēram, tādus kā Dž. Soross, dēvē par labdariem vai filantropiem, un viņiem kalpo algoti jaunu cilvēku un inteliģences tīkli.

Šo sarakstu varētu turpināt bezgalīgi, bet vai dubultdoma ieviesusies arī Latvijā?

Dubultdomas triumfs Latvijā

No augšas vadītā Atmoda Latvijā sākās ar lozungu “mēs gribam būt kungi mūsu dzimtajā zemē un paši sev likumus lemt”, bet beidzās ar Latvijas izpārdošanu svešiem kungiem un likumdošanas funkciju deleģēšanu Vašingtonai un Briselei, kā arī šo centru radītajām globālajām institūcijām.

Atmodas lozungs “Gribam būt saimnieki mūsu zemē” nemanot transformējies par lozungu – “Zemi jau ar maisiem neaizvedīs”.

Tie politisko algotņu grupējumi, kuri 20 gadus metodiski un plānveidīgi rūpējušies par latviešu tautas genocīdu un simtu tūkstošu iedzīvotāju izdzīšanu no Dzimtenes, savu politiku dēvē par “cīņu par latvisku Latviju”.

VL un šīs grupas priekšteči, kas 20 gadus rūpējušies par latviskāko valsts rajonu infrastruktūras likvidēšanu un šo rajonu depopulāciju, tagad pastiprināti “cīnās par latviešu valodas pozīciju nostiprināšanu Latvijā”.

Jo intensīvāk tiek izlaupīta un iznīcināta Latvija, jo karstāki kļūst pašpasludināto patriotu aicinājumi “sākt patriotisko audzināšanu”. Nu šī ierosme sasniegusi savu piepildījumu: Saeimā nodibināta “valstiskās audzināšanas” apakškomisija, kuru vadīs “valodu karu” izprovocētājs Raivis Dzintars. Vārdos neminētais, bet nojaušamais apakškomisijas mērķis: valodu karus eskalēt līdz vardarbīgu starpetnisku konfliktu līmenim, kuriem savukārt jākalpo par iemeslu Latvijas valstiskuma atlieku pilnīgai izdzēšanai no vēstures annālēm. Blakusprodukts varētu būt nostādne, ka pēdējiem latviešiem Latvija jāatstāj, šo Exodus (masveida izceļošanu) uzskatot par augstāko patriotisko pienākumu. Patriots būs tas, kurš pagūs aizbraukt vai aizbēgt, lai paglābtu vismaz savu pliku miesu. Vēl gan nav īsti skaidrs, kam paliks iztukšotā Latvijas zeme, jo daba tukšumu necieš, un Latvija ir pievilcīgs laupījums ar mērenu klimatu un stratēģisku ģeogrāfisko izvietojumu.

Protams, Orvela pasaule ienākusi arī koloniālās administrācijas ministrijās. Tā, piemēram, Labklājības ministrija nodarbojas ar labklājības deldēšanu, atņemot pēdējo tiem, kam jau tā gandrīz viss atņemts.

Aizvadīti lielākie kolektīvās liekulības svētki – 18. novembris, kuros tie, kas iztirgoja Latvijas neatkarību, svin Latvijas neatkarības proklamēšanas gadadienu, cits citu apbalvodami par “īpašiem nopelniem Latvijas neatkarības atgūšanā un stiprināšanā”. Paverdzinātās un iztirgotās zemes plebejus svētkiem piesaista ar bezmaksas koncertiem un salūtu. Norietošajā Romā ieviestais “Maize un izpriecas” princips arvien nav zaudējis savu iedarbīgumu.

Taču interesanti, ka dubultdomu pieņēmusi liela Latvijas sabiedrības daļa, arī t.s. parastie cilvēki. Gan ikdienas gaitās, gan tādos politiskajos šovos kā vēlēšanās viņi kaislīgi pieprasa: aplaupiet mūs vēl, piespiediet mums aizbraukt un atstāt savas ģimenes, izdomājiet vēl kādus paņēmienus, ar kuriem mūs aplaupīt, kontrolēt un manipulēt, lai mēs savu kolektīvo pašnāvību varētu pieņemt kā lielu privilēģiju!

Kādā amerikāņu fantāzijas filmā rāda planētu, kurā varu pār cilvēkiem sagrābušas nežēlīgas ķirzakas. Neraugoties uz to, ka ķirzakas metodiski iznīcina šīs planētas civilizāciju, planētas iemītnieki savos vēlēšanu rituālos vēl un vēl balso par ķirzakām. Kad kosmiskie viesi painteresējās, kāpēc iemītnieki tā atbalsta ķirzaku varu, tie saņēma skaidru atbildi: “Mēs balsojam par šīm ķirzakām tāpēc, lai pie varas netiktu nepareizās ķirzakas!”

Ar to tad nu arī mēs varētu noslēgt šo īso ekskursiju Orvela pasaulē, kas nu ir arī mūsu pasaule.