United as one, divided by zero!

Šo Anonymous ’What is the plan?’ taču esi dzirdējis? Tas vibrē gaisā jau kopš šī gada vidus.
Ja vēl ne, tad jāklausās ar visām ausīm. Tas ir tas, pēc kā ilgojas katrs, kas vēl nav sajucis vai nomiris viss. Tas ir tik vienkārši, ka negribas noticēt, jo noticēt pierasts meliem. Jāpierod noticēt tam, pēc kā ilgojas sirds un tās apziņa – sirdsapziņa. Tā nav tikai galva. Sirds arī ir galvenā, taču tā saistīta ar Galvu, kas ir Dievs. Un Dievs ir mīlestība, līdzcietība, līdzjūtība. Ja sirds ir tāda, tad necīnīties par mīlestību ir neiespējami. Tad neiespējami ir nomirt krastā upei, kurā aizpeld tuvāko ļaužu izpostītās dzīves, cerības, sapņi. Ja sirds paklausa savai dievišķai apziņai, tā mostas, tā vairs nekad neiemieg, nepamirst. Tā ceļas un iet pretī zināmajam – uzvarai pār gļēvumu, bailēm. Tāda cīņa ir cīņa nevis pret ienaidniekiem, ko ienīsti, bet par savējiem, ko mīli.

Tāpēc LV no visiem slēptais un atklājušajiem nesaprotamais #OccupyWallStreet.

N.B. Protams, nedrīkstam būt vēl lielāki muļķi, kādi esam bijuši līdz šim, un pie visa vēl iekrist tik smalkās un pārliecinoši uzaustās lamatās, kā šīs (?!). Kristiešiem to atskārst būs vieglāk, jo modrus dara Kristus Evaņģēlija vēsts, kas vairākkārt aicina nepievilties. Anonymous vēstījuma īsā versija sākas ar vārdiem “mēs esam leģions”. Tā Evaņģēlijā sevi apliecina ļauno garu bars, kas līdz eksorcismam iemita Kristus atbrīvotajā.
Un tomēr: pēc pēdējās dekādēs Latvijas kristiešu apliecinātās sociāli politiskās vienaldzības, uzpērkamības un gļēvuma pacīnīties par savu valsti un sabiedrību, izlikties nedzirdam šo anonīmo aicinājumu būtu turpināt vilkt garumā noziedzīgo padošanos ļaunumam. Jo daudzi šo vēsti jau sadzirdējuši un vēl daudz vairāk būs to, kas sadzirdēs. Pēc agresīvā sekulārisma, bezdievīgā liberālisma un konsumerisma anestēzijas palikt malā vairs nedrīkst, jo, ko nodot un nokavēt, vairs nav – visi nodoti un viss nokavēts. Arī kristiešiem ir jābūt šai ierindā – to dēļ, kas Kristu vairs vai vēl nepazīst un par Dieva mīlestību runā, kā tādi, kas nemostas no sapņa. Kyrie, eleison un mostamies!

Anonymous stāsts latvju valodā vēl nav tulkots. Vairākās citās gan, kas redzams zemāk >

__________

Transcripts:
English: http://pastebin.com/xuLmXCCB
Spanish: http://pastebin.com/Mv69h3Wp
Portuguese: http://pastebin.com/JKEdXnYJ
German: http://pastebin.com/V63hnZKS
Dutch: http://pastebin.com/fk4ewfLP
Italian: http://pastebin.com/HsABb4UQ
French: http://pastebin.com/Zayk5wpY
Arabic: http://pastebin.com/95A0Gk4A
Hebrew: http://pastebin.com/saa6KNdN
Greek: http://pastebin.com/bxf4Z5JW
Japanese: http://pastebin.com/e5XRPXDV
Chinese: http://pastebin.com/C9rZFJBb