Mans veltījums latviešu valodai

VALODA

nazi sen netrin galoda
brīvība tikai spokojas
mēli sien mezglā valoda
tam kas ar valodu jokojas

bizi ar varu tev atvija
vainagu noplēsa savējie
valodu zaudē jau Latvija
bet tu vēl latvieti kavējies

dzīvību atdeva brašākie
raudāja bērneļi sieviņas
ne visiem kapi tie plašākie
dus kāds zem egles vai ieviņas

karoja dzejoja radīja
par spīti latviski dzīvoja
rakstus ar svētību adīja
brīvība valodā plīvoja

melnus vai sarkanus bruņniekus
uzveica pat ja zaudēja
vai uzveiksim šodienas suņniekus
valodu apriet kas draudēja

latviešu lūpas sakļautas
dvēseles maldos gūstītas
nespēks no valodas pakļautas
no dzīves pa pasauli grūstītas

zirdziņš no bada krīt amolā
ieliecas debesu paloda
asaras kaklā rit kamolā
mirst vienaldzīgo dēļ valoda

neļauj gribu no sevis šķirt
pavēli valodai nenomirt

25.05.2011
Vēl Latvijā