Nu, re. Šodiena pagāja un iesniedzās naktī. No safilmētā materiāla izdevās izšķērēt vairāk kā 20 gab. dzieminieku video. Ievietotais Youtube Playlist FOLKS ALĀ rīt tiks papildināts. Lūgums pašiem dziesminiekiem dalīties ar šī dziedošā saieta kustāmbilžu atskaņām. Ja Atmoda bija Dziesmotā revolūcija, tad kam būtu jāseko tagad? Toreiz bija tikai komunistu impērijas krahs. Nu krahs arī kapitālistu impērijai un mūsu izcūkotās tautas cerībām. Noklausāmies saules vēl šai pusē mītošā mūsu tautas ģēnija Imanta Ziedoņa aicinājumEpifāniju DZIEDIET un iedziedamies Dziesmotajam apvērsumam. Vispirms katrs sevī, tad viens otram līdzi, bet tad  –> VISI VISI KOPĀ.P.S. For our lithuanian friends:
playlist will be supplemented (there will be more than 20 videos) !
Please, send me the titles of songs, i will revise them …

P.S. Letiņu dziesmoņi, atsūtiet, lūdzu,
dziesmu pareizos nosaukums, ielabošu.

nebruks & gmail.com